دانلود ترجمه مقاله لطفا مزاحم نشوید! ایجاد تمایز در وظایف هیات مدیره در شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی در طول بحران مالی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
42
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
هیات مدیره، وظایف هیات مدیره، ثروت اجتماعی احساسی، نظریه چشم انداز، مدل رفتاری سازمان
عنوان فارسی :

لطفا مزاحم نشوید! ایجاد تمایز در وظایف هیات مدیره در شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی در طول بحران مالی

عنوان انگلیسی :

Please do not disturb! Differentiating board tasks in family and non-family firms during financial distress

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522116300628

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 42

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : هیات مدیره، وظایف هیات مدیره، ثروت اجتماعی احساسی، نظریه چشم انداز، مدل رفتاری سازمان

عنوان فارسی : لطفا مزاحم نشوید! ایجاد تمایز در وظایف هیات مدیره در شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی در طول بحران مالی

عنوان انگلیسی : Please do not disturb! Differentiating board tasks in family and non-family firms during financial distress

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522116300628فهرست مطالب
1- مقدمه 2- چارچوب نظری وظیفه هیئت مدیره - رابطه عملکرد مالی 3- افتراق وظایف هیئت مدیره بین شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی 4- تابلو وظایف در طول بحران مالی داخلی: وقتی که SEW در خطر است 5- روش تحقیق 6- آنالیز و نتایج 7- بحث 8- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
A B S T R A C T Boards of directors represent a central factor for firm success by performing different tasks such as control, networking, or advice. Stemming from socioemotional wealth (SEW) literature, the aim of this article is to investigate the board tasks–financial performance relationship, showing their different contributions in family and non-family firms when firm survival is at stake. The main hypotheses are tested through moderated linear regression analyses. The findings suggest that while advisory tasks generally enhance financial performance in family firms, especially during turmoil, networking and control tasks have a detrimental effect when these firms suffer internal financial crises. Hence, we contribute to the SEW paradigm by underlining that family firms seem to accept performance hazards in order to protect family discretion and a positive public reputation even when they suffer severe hardship. In contrast, board advice supports utilizing family firms’ unique social capital and significantly bolsters financial performance, without disturbing the family and its SEW preservation needs.

چکیده فارسی
چکیده- هیات مدیره با انجام وظایف مختلف نظیر کنترل، شبکه و یا مشاوره عامل اصلی برای موفقیت شرکت می باشد. برآمده از ادبیات اجتماعی-احساسی (SEW)، هدف از این مقاله ، بررسی رابطه عملکردی وظیفه-مالی هیئت مدیره و نشان دادن کمکهای مختلف آنها در شرکتهای خانوادگی یا غیر خانوادگی در زمانیکه شرکت دچار بحران می باشد، است. فرضیه اصلی با استفاده از تجزیه و تحلیلی رگرسیون خطی تعدیل شده است. یافته ها حاکی است که وظیفه ی مشاوره به طور کلی عملکرد مالی را در شرکتهای خانوادگی بهبود می بخشد، به خصوص در طول بحران، وظیفه کنترل و شبکه یک اثر مضری برای این شرکتها در زمان بحران مالی داخلی دارد. از این رو، ما به پارادایم SEW با تاکید بر اینکه شرکتهای خانوادگی بنظر می رسد خطرات عملکردی را قبول کنند زیرا آنها می خواهند از اختیار خانواده و شهرت عمومی خود حتی زمانیکه از مشکلات شدیدی رنج می برند، حفاظت کنند. در مقابل وظیفه ی مشاوره هیات مدیره به طور قابل توجهی باعث بهبود عملکرد مالی شرکتهای خانوادگی می شود.