دانلود ترجمه مقاله محدودیت ها و مزایای استفاده از آنالیز-متا (فراتحلیل) در پژوهش مدیریت منابع انسانی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
24
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
19
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل متا (آنالیز متا) – مزایا – محدودیت ها – گزیده ای از مطالعات – اعتبار – نمونه های کوچک – استنباط نامناسب
عنوان فارسی :

محدودیت ها و مزایای استفاده از آنالیز-متا (فراتحلیل) در پژوهش مدیریت منابع انسانی

عنوان انگلیسی :

The Advantages and Limitations of Using Meta-analysis in Human Resource Management Research

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300547

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 19

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل متا (آنالیز متا) – مزایا – محدودیت ها – گزیده ای از مطالعات – اعتبار – نمونه های کوچک – استنباط نامناسب

عنوان فارسی : محدودیت ها و مزایای استفاده از آنالیز-متا (فراتحلیل) در پژوهش مدیریت منابع انسانی

عنوان انگلیسی : The Advantages and Limitations of Using Meta-analysis in Human Resource Management Research

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300547فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مزایای استفاده از آنالیز متا 3- محدودیت های آنالیز متا 4- شرح مقالات شامل موضوع ویژه

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-This article provides an introduction to the special issue titled “Using meta-analysis to advance research in human resource management.” It begins by defining meta-analysis and considering the advantages and limitations of using this method in HRM research. For instance, we argued that meta-analysis is a valuable tool because (a) it provides a better estimate of the relation that exists in the population than single studies, (b) the estimates are more precise because there is an increased amount of data and statistical power, (c) hypothesis testing and biases associated with publications can be examined, and (d) it helps resolve inconsistencies in research, and identifies potential moderating or mediating variables. However, we also maintained that there are a number of limitations associated with the method. For example, the results of meta-analysis may be limited by the (a) selection of an incomplete set of studies, (b) inclusion of studies that lack internal, external, construct, and statistical conclusion validity, (c) presence of studies with small sample sizes, and (d) heterogeneity of methods used in studies that may lead to erroneous inferences. Finally, the article presents a brief review of the studies included in the special issue.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله مقدمه ای بر موضوع خاص با عنوان "استفاده از آنالیز متا برای پیشبرد تحقیقات در مدیریت منابع انسانی" را فراهم می کند. این موضوع با تعریف آنالیز متا (فراتحلیل) و با توجه به مزایا و محدودیت های استفاده از این روش در تحقیقات HRM آغاز می شود. برای نمونه ما استدلال کردیم که تجزیه و تحلیل یک ابزار با ارزشی است، زیرا (الف) یک برآورد بهتری از رابطه ای که وجود دارد در جامعه نسبت به مطالعات انجام شده به تنهایی فراهم می کند (ب) برآوردها خیلی دقیق هستند زیرا افزایش می دهد تعداد داده ها و قدرت آماری را (ج) آزمون فرضیه و بایاس مرتبط با نشریات را می تواند مورد بررسی قرار دهد (د) همچنین آن برای حل و فصل تناقضات پژوهش، و شناسایی تعدیل بالقوه و یا متغیرهای وابسته می تواند کمک کند. با این حال برخی محدودیت هایی مرتبط با روش وجود دارد. بعنوان مثال، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ممکن است محدود باشد با (الف) انتخاب مجموعه ای ناقص از مطالعات (ب) گنجاندن مطالعاتی که نه داخلی هستند و نه خارجی، (ج) داشتن مطالعات با حجم نمونه کوچک (د) ناسازگاری روش های مورد استفاده در مطالعات که ممکن است به نتیجه گیری نادرستی بینجامد. در نهایت مقاله به بررسی مختصری از مطالعات که در این موضوع خاص هستند پرداخته است.


پژوهش مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی را می توان بزرگترین مزیت رقابتی برای هر سازمانی در نظر گرفت. لذا برخورد راهبردی و مدیریت راهبردی در این زمینه لازم و ضروری به نظر می رسد. در دنیایی که ما زندگی می کنیم به دلیل پیچیدگی و رقابتی بودن، بدون داشتن اطلاعات کافی و منابع انسانی خوب و بدون داشتن مدیریت اثر بخش منابع انسانی ، نمی توان سازمان مورد نظر خود را اداره نمود. در پژوهش مدیریت منابع انسانی ، یکی از مهمترین ابزارها ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشد. در این راستا نیز روش های مختلفی طراحی شده اند و تلاش ها در طراحی ها این بوده است که به تمام نیازهای متفاوت موجود در سازمان از دیدگاه های مختلف نگریسته شود. یکی از مهمترین مدیریت منابع انسانی مورد نیاز هر سازمانی ارزیابی عملکرد موثر کارکنان می باشد.

پژوهش مدیریت منابع انسانی
پژوهش مدیریت منابع انسانی

این مقاله نیز با موضوع محدودیت ها و مزایای استفاده از آنالیز-متا (فراتحلیل) در پژوهش مدیریت به بررسی آنالیز متا که یک آنالیز فراتحلیل می باشد پرداخته است و محدودیت ها و مزایای استفاده از این روش تجزیه و تحلیل را مورد بررسی قرار داده است.