دانلود ترجمه مقاله مدل رشد دندریتیک (شجره ای) بازاریابی چند سطحی (چند مرحله ای)

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
24
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
شبکه های دندریتیک ، بازاریابی چند سطحی، حفظ عامل تعادل، اصل پارتو
عنوان فارسی :

مدل رشد دندریتیک (شجره ای) بازاریابی چند سطحی (چند مرحله ای)

عنوان انگلیسی :

Dendritic growth model of multilevel marketing

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1007570416302295

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : شبکه های دندریتیک ، بازاریابی چند سطحی، حفظ عامل تعادل، اصل پارتو

عنوان فارسی : مدل رشد دندریتیک (شجره ای) بازاریابی چند سطحی (چند مرحله ای)

عنوان انگلیسی : Dendritic growth model of multilevel marketing

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1007570416302295فهرست مطالب
1- مقدمه 2- روشها 3- نتایج و بحث 4- نتیجه گیری 5- تشکر و قدردانی

چکیده انگلیسی
Abstract Biologically inspired dendritic network growth is utilized to model the evolving connections of a multilevel marketing (MLM) enterprise. Starting from agents at random spatial locations, a network is formed by minimizing a distance cost function controlled by a parameter, termed the balancing factor bf, that weighs the wiring and the path length costs of connection. The paradigm is compared to an actual MLM membership data and is shown to be successful in statistically capturing the membership distribution, better than the previously reported agent based preferential attachment or analytic branching process models. Moreover, it recovers the known empirical statistics of previously studied MLM, specifically: (i) a membership distribution characterized by the existence of peak levels indicating limited growth, and (ii) an income distribution obeying the 80-20 Pareto principle. Extensive types of income distributions from uniform to Pareto to a “winner-take-all” kind are also modeled by varying bf. Finally, the robustness of our dendritic growth paradigm to random agent removals is explored and its implications to MLM income distributions are discussed.

چکیده فارسی
چکیده - از نظر بیولوژیکی ، رشد شبکه دندریتیک (درختی) با استفاده از مدل ارتباطات در حال تحول از یک سازمان بازاریابی چندسطحی(MLM) الهام گرفته شده است. با شروع از عوامل در مکانهای تصادفی فضایی، یک شبکه با مینیمم سازی یک تابع هزینه که توسط یک پارامتر کنترل می شود، تشکیل می یابد، اصطلاحا BF عامل حفظ تعادل است که وزن آن خط کشی و هزینه های طول مسیر اتصال می باشد. پارادایم با یک اطلاعات عضویت MLM واقعی مقایسه شده و نشان داده شده است که در آماری گرفتن توزیع عضویت موفق، بهتر از عامل های قبلا گزارش شده مبتنی بر دلبستگی ترجیحی و یا تحلیلی مدلهای فرآیند انشعابی می باشد. علاوه بر این، بازیابی آمار تجربی شناخته شده از MLM که قبلا مورد مطالعه قرار گرفته است به طور خاص، 1- یک توزیع عضویت با وجود سطوح اوج نشاندهنده رشد محدود و 2- یک توزیع درآمد با پیروی از اصل پارتو 20-80 می باشند. یک نوع گسترده ای از توزیع درآمد یکنواخت برای پارتو به عنوان"همه برنده شوند" نیز توسط BF متفاوت مدل شده است. در نهایت قوی بودن پارادایم رشد دندریتی ما برای از بین بردن عامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آن بر روی توزیع درآمد MLM مورد بررسی قرار گرفته است.