دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش : اثر انتقال دانش بر تردید حرفه ای در برنامه ریزی حسابرسی موافقتنامه

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
46
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
81
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت دانش – یادگیری سازمانی – انتقال دانش – تصمیم گیری – تخصص – برنامه ریزی حسابرسی
عنوان فارسی :

مدیریت دانش : اثر انتقال دانش بر تردید حرفه ای در برنامه ریزی حسابرسی موافقتنامه

عنوان انگلیسی :

Knowledge Management: The Effect of Knowledge Transfer on Professional Skepticism in Audit Engagement Planning

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216308986

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 46

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 81

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت دانش – یادگیری سازمانی – انتقال دانش – تصمیم گیری – تخصص – برنامه ریزی حسابرسی

عنوان فارسی : مدیریت دانش : اثر انتقال دانش بر تردید حرفه ای در برنامه ریزی حسابرسی موافقتنامه

عنوان انگلیسی : Knowledge Management: The Effect of Knowledge Transfer on Professional Skepticism in Audit Engagement Planning

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216308986فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- توسعه فرضیه 4- انتقال دانش مدلسازی و تردید حرفه ای 5- روش تحقیق 6- نتایج 7- بحث 8- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT The objective of this study is to test how the transfer of auditing knowledge, along with other variables, work together to impact the level of professional skepticism in auditors and answer the crucial question of how auditors’ competencies and expertise jointly interact with the knowledge transfer process. The study attempts to test these components in an empirical model, decomposing them and showing how they affect skepticism by comparing how knowledge is transferred in experts as compared to novices. The results of this study show that the differences between the expert auditors and the novices strengthened support for the role of knowledge and expertise in improving skepticism in engagement planning. The results of our study illustrate that knowledge transfer plays an important role in enhancing auditor professional skepticism, thereby improving the accuracy of auditor judgments. Also, as suggested by Nelson (2009), expert knowledge, position, and judgment were significant factors in the planning of an audit engagement. However, trait effects (as captured by firm effects) were not significant in explaining auditors’ judgments. These results are important in that they illustrate the significance of the role that knowledge transfer functions in facilitating auditors’ exercise of appropriate professional skepticism in audit engagement planning.

چکیده فارسی
چکیده – هدف از این مطالعه این است که چگونگی انتقال دانش حسابرسی ، همراه با متغیرهای دیگر مورد آزمون قرار گیرد تا با هم کار کرده و تحت تاثیر قرار دهند سطح شک و تردید حرفه ای را در حسابرسان و به این سوال بسیار مهم پاسخ داده شود که چگونگی شایستگی و تخصص حسابرسان به طور مشترک با روند انتقال دانش ارتباط دارد. این مطالعه در تلاش است تا مورد آزمون قرار دهد این اجزا را در یک مدل تجربی، آنالیز کرده و نشان دهد اینکه چگونه آنها شک و تردید را تحت تاثیر قرار می دهند با مقایسه اینکه چگونه دانش انتقال می یابد در متخصصان نسبت به تازه کاران. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تفاوت بین حسابرسان متخصص و تازه کار از منظر نقش دانش و تخصص در بهبود شک و تردید در برنامه ریزی مورد تقویت قرار گرفته است. نتایج مطالعه ی ما نشان می دهد که انتقال دانش نقش مهمی در افزایش تردید حرفه ای حسابرس بازی می کند، در نتیجه در قضاوت حسابرسی ، دقت افزایش می یابد. همچنین با نلسون 2009 ، دانش تخصصی ، موقعیت و قضاوت عوامل اساسی در برنامه ریزی تعامل حسابرسی پیشنهاد می شود. با این حال، اثرات ویژگی در توجیه قضاوت حسابرسان معنی دار نبود. این نتایج بسیار مهم هستند زیرا اهمیت نقش توابع انتقال دانش در تسهیل تمرین حسابرسان از شک و تردید حرفه ای مناسب در برنامه ریزی مشارکت حسابرسی را واضح می کنند.


مدیریت دانش

مفهوم مدیریت دانش، یعنی مدیریت فعالیت های دانشی! شاید در ابتدا به خاطر این جمله تعجب نمایید ولی واقعیت مسئله این است که برخی در یادگیری مفهوم مدیریت دانش دچار سردرگمی می شوند. بعنوان مثال وقتی در سازمانتان یک فرد دانشی را به دیگری یاد می دهد این در بر گیرنده ی چنین مدیریتی نیست بلکه این کار موضوعی از چنین مدیریت می باشد! نقش مدیریت دانش در یک سازمان بهبود استراک دانش می باشد نه انجام آن!

چنین مدیریتی، مدیریت طیف وسیعی از فعالیتهایی است که برای تبادل، خلق یک ایده نو ، ارتقای سرمایه های فکری سازمان برای رسیدن به اهداف کلان سازمان می باشد. معمولا انواعی از چنین مدیریتی وجود دارد که به کوچک و بزرگ تقسیم می شود. مدیریت دانش بزرگ حتی به بنگاه های اقتصادی مربوط می شود که با یک استراتژی از بالا به سمت پایین شروع می شود و به دنبال دستیابی به دورترین نقاط سازمان مربوطه است. مدیریت دانش کوچک نیز به کاربرد سریع روش های چنین مدیریتی به طریقی است که موجب ایجاد کردن درک و حس گردد. یک نوع دیگر از چنین مدیریت نیز شخصی می باشد که دربارهٔ توسعه به صورت آگاهانه ی منش‌ ها و عادت‌ ها برای شناسایی، مکان یابی و پردازش دانش می باشد.

مدیریت دانش
مدیریت دانش

این مقاله نیز با عنوان مدیریت دانش : اثر انتقال دانش بر تردید حرفه ای در برنامه ریزی حسابرسی موافقتنامه به بررسی این نوع مدیریت از منظر انتقال بر کاهش تردید و مسائلی چنین دست پرداخته است.