دانلود ترجمه مقاله مدیریت سود و قابلیت خوانایی گزارش سالانه

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
60
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
23
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
خوانایی گزارش سالانه، سودآوری، ، زبان شناسی محاسباتی
عنوان فارسی :

مدیریت سود و قابلیت خوانایی گزارش سالانه

عنوان انگلیسی :

Earnings management and annual report readability

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410116300544

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 60

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 23

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : خوانایی گزارش سالانه، سودآوری، ، زبان شناسی محاسباتی

عنوان فارسی : مدیریت سود و قابلیت خوانایی گزارش سالانه

عنوان انگلیسی : Earnings management and annual report readability

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410116300544فهرست مطالب
1- مقدمه 2- توسعه فرضیه ها 3- طرح پژوهش 4- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract We explore how the readability of annual reports varies with earnings management. Using the Fog Index to measure readability (Li, 2008), and focusing on the management discussion and analysis section of the annual report (MD&A), we predict and find that firms most likely to have managed earnings to beat the prior year's earnings have MD&As that are more complex. This disruption of the overall pattern of readability increasing with the level of earnings found in Li (2008) challenges the ontological explanation that good news is inherently easier to communicate, and shows that obfuscation contributes to making disclosures more complex.

چکیده فارسی
چکیده- ما چگونگی تفاوت قابلیت خوانایی گزارش سالانه با مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادیم. با استفاده از شاخص Fog برای اندازه گیری خوانایی (Li,2008) و با تمرکز بر بحث مدیریت و تجزیه و تحلیل بخشی از گزارش سالانه (MD&A)، ما پیش بینی و پیدا کردیم که شرکت ها به احتمال زیاد می توانند درآمد زیادی نسبت به سال قبل داشته باشند که البته بیشتر پیچیده است. این اختلال در الگوی کلی خوانایی با افزایش سطح درآمد پیدا شده در Li سال 2008، توضیح هستی شناسی را به چالش می کشد که برای برقرای ارتباط ساده تر است و این موضوع خبر خوبی است و نشان می دهد که سردرگم سازی باعث ایجاد افشای پیچیده تر می گردد.