دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع استراتژیک زیست توده نخل – یک تجزیه و تحلیل بازی رقابتی

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
زیست توده – زنجیره تامین – نظریه بازی – تعادل نش- رقابت – استراتژی خرید
عنوان فارسی :

مدیریت منابع استراتژیک زیست توده پالم – یک تجزیه و تحلیل بازی رقابتی

عنوان انگلیسی :

Palm biomass strategic resource managment - A competitive game analysis

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216310969

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : زیست توده – زنجیره تامین – نظریه بازی – تعادل نش- رقابت – استراتژی خرید

عنوان فارسی : مدیریت منابع استراتژیک زیست توده پالم – یک تجزیه و تحلیل بازی رقابتی

عنوان انگلیسی : Palm biomass strategic resource managment - A competitive game analysis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216310969فهرست مطالب
1- مقدمه 2- شرح مشکل 3- روش تحقیق 4- مورد مطالعاتی 5- نتیجه گیری 6- کارهای آینده

چکیده انگلیسی
ABSTRACT -There are plentiful of palm biomass but these resources are not always being fully utilised. Palm biomass are plentiful; yet their utilization are far from reaching their potential. From the perspective of biomass industry players, especially of the bio-energy industry, there are primarily three factors affecting their business decision: (i) constant and good quality supplies, (ii) process efficiency, (iii) market demand and price. The strategy considerations that respond to these factors are based on other players' competition, plantation output, mill output, logistics matter, government policy and weather. In order to model a real situation in a particular palm plantation area, game theory approach is adopted in analysing and identifying the best strategy for the biomass industry owner. Given that every player tends to act according to their own self-interest for profit maximization, this is thus a non-cooperative game study. The case study in this paper is modelled on two industry players, two oil mills and two plantations. Nash equilibrium is achieved through analysing the best strategy. The strategy selected by the player will lead to the most favorable and positive outcome regardless of whatever decision made by the opponents. In other word, by analysing this scenario using game theory approach, an optimal non-cooperative strategy can be determined. For the future works, it can be applied into the decision support framework for the biomass industry management team.

چکیده فارسی
چکیده – زیست توده (بیوماس) فراوانی وجود دارد اما این منابع همیشه مورد استفاده قرار نمی گیرند. بیوماس پالم (نخل زیست توده) فراوان وجود دارد. هنوز استفاده از آنها بصورت بالقوه نمی باشد. سه عامل در کسب و کار این صنعت (صنعت انرژی زیستی) بسیار موثر هستند: 1- تامین کیفیت ثابت و خوب 2- فرآیند بهره وری 3- قیمت و تقاضای بازار . ملاحظات استراتژی به این عوامل ها در رقابت با دیگر بازیکنان پاسخ می دهد این پاسخ براساس خروجی کشت و زرع، خروجی آسیاب، ماده تدارکات، سیاست های دولت و آب و هوا انجام می گیرد. به منظور مدلسازی واقعی در یک منطقه کشت و زرع نخل خاص ، رویکرد تئوری بازی در تجزیه و تحلیل و شناسایی بهترین استراتژی برای صاحبان صنعت زیست توده به تصویب رسیده است. با توجه به این موضوع که هر بازیکنی تمایل دارد با توجه به نفع شخصی خود، سود خود را به حداکثر برساند، لذا این نوع مطالعه از نوع مطالعه بازی غیر تعاونی می باشد. مورد مطالعاتی در این مقاله روی دو بازیکن صنعت، دو کارخانه تولیدی روغن و دو مزارع مدل شده است. تعادل نش از طریق تجزیه و تحلیل بهترین استراتژی را به دست آورده است. استراتژی انتخاب شده توسط بازیکن به یک نتیجه مطلوب و مثبت ، صرفنظر از هر تصمیمی که توسط مخالفان اتخاذ شود، منجر می شود. بعبارتی دیگر، با تجزیه و تحلیل این سناریو، با استفاده از روش نظریه بازی، یک استراتژی غیر تعاونی بهینه را تعیین می کنیم. برای کارهای آینده، می توان از آن در چارچوب حمایت از تصمیم گیری برای تیم مدیریت صنعت زیست توده مورد استفاده قرار داد.


مدیریت منابع استراتژیک

همانطور که مدیریت در یک سازمان نقش اساسی دارد و می تواند یک سازمان را با منافع خیلی زیاد و یا با ضررهای هنگفت روبرو سازد. مدیریت منابع نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی منابع در یک کشور وجود دارند که با مدیریت اینگونه منابع کشور مورد نظر می تواند به سودهای زیاد اقتصادی برسد. لذا اهمیت مدیریت منابع استراتژیک به عنوان مثال نفت در کشور خودمان می تواند سودهای بسیار زیادی از نظر اقتصادی و اشتغال و … به ارمغان بیاورد.

مدیریت منابع استراتژیک
مدیریت منابع استراتژیک

در این مقاله نیز به مدیریت منابع استراتژیک زیست توده نخل – یک تجزیه و تحلیل بازی رقابتی با استفاده از تعادل نش که یک مفهومی در نظریه بازی ها می باشد پرداخته شده است. مفهوم تعادل نش جهت تجزیه و تحلیل نتایج اثر متقابل استراتژیک چندین تصمیم گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.