دانلود ترجمه مقاله مروری بر عوامل حیاتی موفقیت در گردشگری

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
62
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
عوامل حیاتی موفقیت، گردشگری، کلید موفقیت
عنوان فارسی :

مروری بر عوامل حیاتی موفقیت در گردشگری

عنوان انگلیسی :

A review on critical success factors in tourism

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1447677016300225

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 62

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : عوامل حیاتی موفقیت، گردشگری، کلید موفقیت

عنوان فارسی : مروری بر عوامل حیاتی موفقیت در گردشگری

عنوان انگلیسی : A review on critical success factors in tourism

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1447677016300225فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مطالعه ادبیات (مروری بر ادبیات) 3- تجزیه و تحلیل مقالات تجربی 4- نتایج 5- یافته ها و پیامدها 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Critical success factors have supposedly been studied since the 1960s as part of the Information System (IS) field, and have been applied to the tourism industry since the 1990s. Critical success factors are those aspects that must be well managed in order to achieve success. The key findings of this review reveal that 1. Identifying critical success factors is indeed a popular field of study within the tourism industry; 2. Different methodologies lead to different results; 3. The majority of researchers approached their research from a supply-side; 4. The labelling of critical success factors in previous studies is complex and broad; and 5. Most research has focused on Asia from a geographical point of view. Further findings reveal that quality, finances, and human resources are the factors that appeared among the most frequent found. The findings of this study are based on a total of 52 useable articles which were analysed to provide an overview on where and when these previous studies were published. These key aspects include analyses according to supply and demand, tourism sector, continent, research design, and methodology. By understanding the previous studies on critical success factors, future studies can be more effective and of greater benefit.

چکیده فارسی
چکیده- عوامل حیاتی موفقیت ظاهارا از سال 1960 بعنوان یک بخشی از حوزه ی سیستم اطلاعاتی (IS) مورد مطالعه قرار گرفته است و از سال 1990 نیز این موضوع در صنعت گردشگری مورد استفاده قرار گرفته است. عوامل حیاتی موفقیت در واقع جنبه هایی هستند که باید به منظور دستیابی به موفقیت، مدیریت شوند. یافته های اصلی و کلیدی نشان می دهد که 1. شناسایی عوامل حیاتی موفقیت یک بحث بسیار محبوب در صنعت گردشگری می باشد. 2. روشهای مختلف منجر به نتایج متفاوتی می شود 3. اکثر پژوهشگران ، تحقیقات خود را با جنبه های مختلف انجام می دهند 4. برچسب زنی عوامل حیاتی موفقیت در مطالعات قبلی بسیار کار پیچیده و گسترده ای می باشد 5. بیشتر تحقیقات بر روی آسیا یک منطقه جغرافیایی تمرکز دارند. یافته ها نشان می دهند که کیفیت، امور مالی و منابع انسانی عواملی هستند که در میان یافته های تحقیق شایع ترین هستند. یافته های این مطالعه در مجموع از 52 مقاله استفاده شده که مورد بررسی قرار گرفته اند و یک مرور کلی براساس زمان انتشار مقالات ارائه شده است. این جنبه های کلیدی عبارتند از تجزیه و تحلیل با توجه به عرضه و تقاضا، بخش گردشگری، قاره، طرح پژوهش و روش تحقیق. با درک مطالعات قبلی از عوامل حیاتی موفقیت، مطالعات آینده می تواند موثرتر شده و فواید زیادی داشته باشد.