دانلود ترجمه مقاله مسئولیت شرکت تحت مدل ECSI: یک برنامه کاربردی در بخش هتل

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
74
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مسئولیت سازمانی، ECSI، بخش هتل، مدل معادلات ساختاری
عنوان فارسی :

مسئولیت شرکت تحت مدل ECSI: یک برنامه کاربردی در بخش هتل

عنوان انگلیسی :

Corporate Responsibility under the ECSI model: An application in the hotel sector

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300262

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 74

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مسئولیت سازمانی، ECSI، بخش هتل، مدل معادلات ساختاری

عنوان فارسی : مسئولیت شرکت تحت مدل ECSI: یک برنامه کاربردی در بخش هتل

عنوان انگلیسی : Corporate Responsibility under the ECSI model: An application in the hotel sector

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300262فهرست مطالب
1- مقدمه 2- چارچوب مفهومی 3- روش تحقیق 4- نتایج و الزامات

چکیده انگلیسی
Abstract This article deals with the study of Corporate Responsibility (CR) under the European Customer Satisfaction Index (ECSI). The methodology of this empirical study, conducted among 629 customers staying at hotels in the city of Seville, is based on structural equation modeling (PLS). The results obtained demonstrate the applicability of the European model to the hotel sector, although not all the relationships from the original model have been proven. The main contributions are derived from a better understanding of the model's components, a variable not studied before having been incorporated: the importance of Corporate Responsibility (CR). Moreover, it means to contribute to the field of research on CR as, despite the growing interest in the subject, the effects of this construct are still poorly understood.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله به مطالعه ی مسئولیت شرکت (CR) تحت شاخص رضایت مشتری اروپا (ECSI) پرداخته است. روش این مطالعه تجربی بوده که از میان 629 مشتری که در هتلی در شهرسان Seville اقامت داشتند بررسی شده و براساس مدل معادلات ساختار (PLS) است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی تطبیق مدل اروپایی در بخش هتل، هر چند نه در همه روابط از مدل اصلی، اثبات شده است. سهم اصلی از درک بهتر اجزای مدل اتخاذ شده است، یک متغیر قبل از آنکه گنجانده شود مورد مطالعه قرار نگرفته است: اهمیت مسئولیت شرکت (CR). علاوه بر این، آن معنی اش کمک به حوزه پژوهش بر روی CR است. و علاقه رو به رشد زیادی به این موضوع وجود دارد ولی هنوز اثرات این ساختار مشخص نشده است.