دانلود ترجمه مقاله معنای دانش و مدیریت در مهندسی نیازها

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
28
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت دانش – معنای دانش – مهندسی نرم افزار – استخراج موارد مورد نیاز
عنوان فارسی :

معنای دانش و مدیریت در مهندسی نیازها

عنوان انگلیسی :

Knowledge meaning and management in requirements engineering

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401216306582

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 28

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : مدیریت دانش – معنای دانش – مهندسی نرم افزار – استخراج موارد مورد نیاز

عنوان فارسی : معنای دانش و مدیریت در مهندسی نیازها

عنوان انگلیسی : Knowledge meaning and management in requirements engineering

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401216306582


32,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- روش تحقیق 3- نتایج 4- آنالیز نتایج و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
a b s t r a c t It is traditionally assumed that requirements specification, as a product of requirements engineering, has a high impact on the ensuing software development stages. Therefore, the knowledge management used to construct the requirements specification should be performed in a structured manner to discover, analyze and understand the data–information–knowledge chain, both tacit and explicit, that the interested parties possess. In this article, the results of a literature review are presented, seeking to answer the following questions: (1) What is the meaning of knowledge in requirements engineering? (2) What approaches are proposed to manage knowledge in requirements engineering? (3) Can the efficiency and the efficacy of knowledge management models be evidenced in requirements engineering? Thirty-six works were chosen for analysis out of a total 83 found in our search. The analysis showed that (1) knowledge has a central significance at this stage, but the authors have yet to agree on the best methods to impart and apply that knowledge; (2) no general framework has emerged as a validated approach to manage knowledge for requirements engineering; and (3) the evaluation marks for model efficiency and efficacy are low, consisting mostly of personal interpretations.

چکیده فارسی
چکیده- به طور سنتی فرض شده است که مشخصات مورد نیاز، به عنوان محصولی از مهندسی نیازها است و تاثیر زیادی در مرحله های بعدی توسعه نرم افزار دارد. بنابراین، مدیریت دانش استفاده شده برای ساخت خصوصیات مورد نیاز باید در یک شیوه ای سازمان یافته انجام شوند تا بتواند کشف و تجزیه و تحلیل و درک زنجیره داده-اطلاعات- دانش، هر دو به صورت ضمنی و صریح صورت گیرد. در این مقاله نتایج حاصل از یک برررسی مروری ارائه شده است و به دنبال پاسخ های زیر است: - معنای دانش در مهندسی نیازها؟ - چه روشهایی برای مدیریت دانش در مهندسی نیازها ارائه شده است؟ 3- آیا می توان کارآیی و اثر بخشی مدلهای مدیریت دانش در مهندسی نیازها را نشان داد؟ از بین 83 تحقیق که ما پیدا نمودیم 36 اثر برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نشان داد که 1- دانش دارای اهمیتی مرکزی در این مرحله می باشد، اما نویسندگان هنوز روی بهترین روشها برای بیان و اعمال آن دانش، توافق کرده اند. 2- هیچ چارچوب کلی بعنوان یک رویکردی اعتباری به مدیریت دانش برای مهندسی نیازها پدید نیامده است. 3- علائم ارزیابی برای بهره وری و اثر بخشی مدل پایین می باشند، در واقع بیشتر تفسیرهای شخصی در ارزیابی دخیل هستند.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

32,000 تومان