دانلود ترجمه مقاله مفهوم و اندازه گیری جهت گیری بازار: یک مرور همراه با یک نقشه راه برای تحقیقات آتی

International Journal of Business and Management
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
International Journal of Business and Management
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مفهوم، مروری بر ادبیات، گرایش بازار، مقیاس اندازه گیری
عنوان فارسی :

مفهوم و اندازه گیری جهت گیری بازار: یک مرور همراه با یک نقشه راه برای تحقیقات آتی

عنوان انگلیسی :

Conceptualization and Measurement of Market Orientation: A Review with a Roadmap for Future Research

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/65549

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : International Journal of Business and Management

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مفهوم، مروری بر ادبیات، گرایش بازار، مقیاس اندازه گیری

عنوان فارسی : مفهوم و اندازه گیری جهت گیری بازار: یک مرور همراه با یک نقشه راه برای تحقیقات آتی

عنوان انگلیسی : Conceptualization and Measurement of Market Orientation: A Review with a Roadmap for Future Research

لینک مقاله : http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/65549فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تعریف و مفهوم جهت گیری بازار 3- اندازه گیری جهت گیری بازار 4- نتیجه گیری و نقشه راه برای تحقیقات آتی

چکیده انگلیسی
Abstract The purpose of this study is to review the existing research on the definition, conceptualization and measurement of market orientation and to provide guidance on the direction of future research in this area. Even though the number of research studies on market orientation has increased substantially, there is still no agreement among scholars regarding how to define market orientation, how broad its scope is, and how to measure it. Although the number of market orientation measurement scales has increased over the years, there is still limited research on how to differentiate between the various measures of market orientation. It is hoped that this review will provide researchers a deeper understanding of the scope of market orientation, help them select a suitable market orientation scale for their studies, and guide them in a more productive research path on the definition and measurement of market orientation.

چکیده فارسی
چکیده- هدف از این مقاله بررسی تحقیقات روی تعریف، مفهوم و اندازه گیری جهت گیری بازار و ارائه ی راهنمایی در جهت پژوهش های آینده در این زمینه است. گرچه تعداد مطالعات تحقیقاتی در زمینه جهت گیری بازار افزایش یافته است، اما هنوز هیچ توافقی بین دانشمندان در مورد چگونگی تعریف جهت گیری بازار، چگونگی توسعه ی حیطه ی تعریف آن، و چگونگی اندازه گیری آن وجود ندارد. اگرچه تعداد مقیاسهای اندازه گیری جهت گیری بازار در طول سال افزایش یافته است، اما هنوز هم محدودیتهایی برای تحقیقات بر روی چگونگی تمایز بین اندازه گیری های گوناگون بازار وجود دارد. امید است که این مقاله این مسائل را فراهم آورده و برای محققان یک درک عمیقی از دامنه جهت گیری بازار ارائه داده و به آنها کمک خواهد کرد تا یک مقیاس مناسب برای جهت گیری بازار را در مطالعات خود انتخاب کنند و راهنمای آنها در یک مسیر پژوهشی سازنده تر در تعریف و اندازه گیری جهت گیری بازار خواهد بود.