دانلود ترجمه مقاله موقعیت جغرافیایی شرکت و افشای اختیاری

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
جغرافیا، محل شرکت، هزینه های سازمان، افشای داوطلبانه
عنوان فارسی :

موقعیت جغرافیایی شرکت و افشای اختیاری

عنوان انگلیسی :

Firm geographic location and voluntary disclosure

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042444X16300469

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : جغرافیا، محل شرکت، هزینه های سازمان، افشای داوطلبانه

عنوان فارسی : موقعیت جغرافیایی شرکت و افشای اختیاری

عنوان انگلیسی : Firm geographic location and voluntary disclosure

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042444X16300469فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات و توسعه فرضیه ها 3- ایجاد متغیرها و داده ها 4- روش تحقیق و نتایج تجربی 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This study aims to shed light on the effect of a firm’s geographic location on its voluntary disclosure policy. It hypothesizes that a firm’s geographic distance from metropolitan areas increases the cost of oversight of managerial actions, which creates incentives for remotely located firms to make more voluntary disclosures in their annual reports that improve information available to investors and hence mitigate agency conflicts. Based on a sample of 260 French listed firms spanning the period 2007–2010, we find support for our hypothesis that as a firm’s distance from the Paris region increases, its level of voluntary disclosure in annual reports increases as well. This is consistent with the notion that remote firms are likely to pre-commit to higher voluntary disclosure so as to reduce oversight costs arising from geographic remoteness and mitigate agency conflicts. Our results are robust to alternative measures of voluntary disclosure, to several geographic location proxies, and to alternative estimation techniques. Collectively, they confirm the positive effect of distance on the extent of voluntary disclosure.

چکیده فارسی
چکیده- هدف مطالعه روشن ساختن اثر موقعیت جغرافیایی یک شرکت در سیاست افشای داوطلبانه آن است. این فرضیه که فاصله جغرافیایی یک شرکت از مناطق شهری هزینه نظارت بر اقدامات مدیریتی را افزایش می دهد که مشوق هایی برا شرکتهای واقع در مناطق دورتر جهت افشای داوطلبانه ی بیشتر در گزارشهای سالانه خود تا باعث بهبود اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران شود را ایجاد می کند و از این روست که درگیری های سازمان کاهش می یابد. براساس یک نمونه از 260 شرکت لیست شده فرانسه ای در دوره 2007-2010، ما یافتیم برای حمایت از فرضیه یمان که بعنوان فاصله یک شرکت از منطقه پاریس افزایش یابد، سطح افشای داوطلبانه ی آن به خوبی زیاد می شود. این امر مشابه آن است که شرکتهای در مناطق دور دست به منظور اینکه هزینه های نظارتی و درگیری های شرکت را کاهش دهند، دست به افشای داوطلبانه بالاتری می زنند. نتایج ما برای اقداماتی جهت جایگزینی افشای داوطلبانه و اختیاری، به چندین پروکسی موقعیت جغرافیایی و به روشهای تخمین جایگزین خیلی قوی هستند. در مجموع این مقاله اثر مثبت فاصله در میزان افشای داوطلبانه را اعلام می کند.