دانلود ترجمه مقاله مونتاژ توسعه بین المللی: پاسخگویی و از هم گسیختگی یک جنبش اجتماعی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مسئولیت، جنبش های اجتماعی، توسعه بین المللی، سازمانهای غیر دولتی (NGO)، حکومت، مجموعه
عنوان فارسی :

مونتاژ توسعه بین المللی: پاسخگویی و از هم گسیختگی یک جنبش اجتماعی

عنوان انگلیسی :

Assembling international development: Accountability and the disarticulation of a social movement

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368217300120

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مسئولیت، جنبش های اجتماعی، توسعه بین المللی، سازمانهای غیر دولتی (NGO)، حکومت، مجموعه

عنوان فارسی : مونتاژ توسعه بین المللی: پاسخگویی و از هم گسیختگی یک جنبش اجتماعی

عنوان انگلیسی : Assembling international development: Accountability and the disarticulation of a social movement

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368217300120فهرست مطالب
1- مقدمه 2- پاسخگویی و مونتاژ یک فیلد از حاکمیت 3- روش تحقیق 4- رمزهای اداری 5- Overcoding 6- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This paper examines how international development funding and accountability requirements are implicated in the so-called disarticulation of a social movement. Based on field studies in Guatemala and El Salvador, we show and explain the way accountability requirements, which encompass management and accounting, legal, and financial technologies, constitute the field of international development through the regulation of heterogeneous social movement organizations. We highlight how accountability enables a form of governance that makes possible the emergence of entities (with specific attributes), while restricting others. Our analysis has implications for governmentality studies that have examined the interrelation of assemblages by analyzing how these interrelations are operationalized at the field level through the Deleuze-and-Guattari-inspired processes of territorialization, coding, and overcoding.

چکیده فارسی
چکیده- در این مقاله به بررسی چگونگی نقش داشتن تامین مالی توسعه بین المللی و الزامات پاسخگویی در هم گسیختگی به اصطلاح یک جنبش اجتماعی پرداخته شده است. براساس مطالعات میدانی در گواتمالا و السالوادور، ما نشان داده و توضیح میدهیم که راه الزامات پاسخگویی، که شامل مدیریت و حسابداری، حقوق و فناوری مالی زمینه توسعه بین المللی از طریق تنظیم سازمانهای جنبش اجتماعی ناهمگن را تشکیل می دهند. ما پاسخ میدهیم به اینکه چگونه یک شکل از حکومت را که باعث ظهور اشخاص (با ویژگی های خاص) می شود را قادر سازیم. تحلیل ما الزامات برای مطالعات حکومت که مقابله می کنند با اجتماع از طریق تجزیه و تحلیل این که چگونه این روابط در سطح پایین عملیاتی شوند که آن را از طریق فرآیندهای Deleuze-and-Guattari الهام گرفته از قلمرو گذاری، برنامه نویسی مورد بررسی قرار داده اند.