دانلود ترجمه مقاله مکانیسم اخلاقی حسابهای شمارشگر: مطالعه ی موردی فرآورده های صنعتی دامی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
59
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
حیوانات، حسابهای شمارشگر، تحلیل گفتمان انتقادی، اخلاق، جنبشهای اجتماعی، رسانه های تصویری
عنوان فارسی :

مکانیسم اخلاقی حسابهای شمارشگر: مطالعه ی موردی فرآورده های صنعتی دامی

عنوان انگلیسی :

The moral mechanism of counter accounts: The case of industrial animal production

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368217300119

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 59

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : حیوانات، حسابهای شمارشگر، تحلیل گفتمان انتقادی، اخلاق، جنبشهای اجتماعی، رسانه های تصویری

عنوان فارسی : مکانیسم اخلاقی حسابهای شمارشگر: مطالعه ی موردی فرآورده های صنعتی دامی

عنوان انگلیسی : The moral mechanism of counter accounts: The case of industrial animal production

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368217300119فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- داده ها و تنظیمات 4- حساب های شمارشگر و پرورش انعطاف اخلاقی 5- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Counter accounts are hoped to present a counterforce to hegemonic discourses and bring about emancipatory change in societies. While the political potential of counter accounts has, to an extent, been examined in prior accounting literature, there is a need to analyse the associated moral dimension. Our purpose in this paper is to advance theoretical understanding of the transformative potential of counter accounts by examining how they mediate the suffering of oppressed groups and how that mediation could lead to public action. Through a conceptual lens combining media studies and critical discourse analysis, we analyse counter accounts of animal production created by social movement activists in Finland. We find that, in general terms, the transformative potential of counter accounts is associated with their ability to act as a form of moral and political education, by repeatedly suggesting to their audiences how to feel about, and act publicly on, the suffering of an oppressed group. The moral engagement of the counter accounts’ audiences takes place through a combination of semiotic cues that simultaneously present the suffering as an objective fact, evoke sympathy towards the oppressed group and present practical options on how to act on the suffering. We also note that counter accounts can give rise to different ethical discourses and practical engagement options depending on the media and semiotic cues employed in their construction. This leaves room for discourses that acknowledge some of the concerns presented in the counter accounts but point towards actions that do not threaten the status quo.

چکیده فارسی
چکیده- حسابهای شمارشگر به ارائه یک نیروی متقابل به سلطه گری گفتمانها و در مورد تغییر رهایی بخش در جوامع امیدوار هستند. در حالیکه پتانسیل سیاسی حسابهای شمارشگر به یک اندازه در ادبیات حسابداری قبل مورد بررسی قرار گرفته و نیاز به یک تجزیه و تحلیل بعد اخلاقی در آن مرتبط است. هدف ما از این مقاله آن است که برای پیشبرد درک نظری از پتانسیل تبدیل شده حسابهای شمارشگر با بررسی چگونگی آنها بعنوان میانجیگری عذابهای گروههای تحت ستم و اینکه چگونه میانجیگری می تواند به اقدامات عمومی منجر شود را مورد بررسی قرار دهیم. از طریق یک لنز مفهومی ترکیبی مطالعات رسانه ای و تحلیل گفتمان انتقادی، ما حسابهای شمارشگر را با تولید فرآورده های دامی ایجادی توسط فعالان جنبش اجتماعی در فنلاند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. ما به طور کلی، پتانسیل تبدیل شده حسابهای شمارشگر را همراه با توانایی آنها که به شکل آموزش اخلاقی و سیاسی عمل می کنند، بارها و بارها به مخاطبان خود که چه نوع احساسی با آنها همراه می شود و به صورت ظلم بر یگ گروه تحت ستم می باشد را مورد بررسی قرار داده ایم. تعامل اخلاقی مخاطبان حسابهای شمارشگر، بصورت ترکیبی از نشانه های، نشانه شناختی که بصورت همزمان در حال حاضر درد و رنج بعنوان یک واقعیت عینی می باشد، همدردی نسبت به این گروه و چگونگی اقدام برای آنها را بررسی نمودیم. ما همچنین توجه داشتیم به این موضوع که حسابهای شمارشگر می تواند منجر به گفتمان اخلاقی و گزینه های تعامل عملی با توجه به رسانه ها نیز در نظر گرفتیم. این اتاق برای گفتمان هایی که اذعان برخی از نگرانی های ارائه شده در حسابهای شمارشگر را ترک می کند و اما اشاره به سمت افداماتی است که وضع موجود را تهدید نمی کند و بهتر هم می کند.