دانلود ترجمه مقاله نمایندگی های حسابداری بدهی و کسری های عمومی در حسابهای دولت مرکزی اروپا: یک اکتشاف ناهنجاری و تناقضات

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
31
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
فشرده مالی، اتحادیه اروپا، کسری بودجه، بدهی، حسابداری دولتی، IPSAS، ریاضت اقتصادی
عنوان فارسی :

نمایندگی های حسابداری بدهی و کسری های عمومی در حسابهای دولت مرکزی اروپا: یک اکتشاف ناهنجاری و تناقضات

عنوان انگلیسی :

Accounting representations of public debt and deficits in European central government accounts: An exploration of anomalies and contradictions

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998216300382

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 31

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : فشرده مالی، اتحادیه اروپا، کسری بودجه، بدهی، حسابداری دولتی، IPSAS، ریاضت اقتصادی

عنوان فارسی : نمایندگی های حسابداری بدهی و کسری های عمومی در حسابهای دولت مرکزی اروپا: یک اکتشاف ناهنجاری و تناقضات

عنوان انگلیسی : Accounting representations of public debt and deficits in European central government accounts: An exploration of anomalies and contradictions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998216300382


34,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- کدام مدل حسابداری برای فعالیت های خدمات عمومی؟ 3- موارد واضح حسابداری و ویژگیهای ذاتی برای فعالیت های خدمات عمومی 4- حسابداری و کنترل هزینه های عمومی: در مورد روش کسری بیش از حد اعمال شده به اتحادیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 5- در لوای نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This article provides a theoretical view on European general government accounting, focusing on overarching accounting principles and models, as well as their consequences on the working and the very existence of public service activity. Our analysis applies to illustrative cases concerning: meaning of public deficit on accruals basis with a view to nature and use of public debt for redistributive purpose; the strange case of taxation on public sector employees’ remunerations and benefits; accounting for employees benefits provisioning; and measurement of public debt and deficit following European Union fiscal supervision of Member States, with specific attention to the Excessive Debt Procedure (EDP). This analysis develops a framework to assess the consistency of accounting models with non-lucrative missions of general interest that belong to public administration. It shows how budgetary accounting does (and should) complement accruals-based accounting in public sector accounting systems, asking to embed public sector accountability in a public service institutional order that is specific to public administration.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله به ارائه دیدگاه های نظری در مورد حسابداری دولتی اروپا در حالت کلی، با تمرکز منحصر به فرد و فوق العاده بر روی اصول و مدل های حسابداری و همچنین پیامدهای آنها در کار و وجود فعالیتهای خدمات عمومی پرداخته است. تحلیل ما شامل موارد واضح زیر است: معنای کسری بودجه عمومی براساس اقلام تعهدی با توجه به طبیعت و استفاده از بدهی عمومی برای هدف توزیع مجدد ثروت؛ مورد تعجب آور از مالیات و پرداخت حق الزحمه و مزایای کارکنان بخش دولتی؛ حسابداری جهت تامین مزایای کارکنان؛ و اندازه گیری بدهی عمومی و کسری بدنبال نظارت مالی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو، با توجه خاص به بدهی بیش از حد (EDP). این تجزیه و تحلیل یک چارچوبی برای ارزیابی ثبات مدلهای حسابداری با ماموریت های غیر سودآور منافع عمومی که متعلق به مدیریت عمومی است را توسعه می دهد. این مسئله نشان می دهد که چگونه بودجه حسابداری (و باید) مکمل اقلام تعهدی مبتنی بر حسابداری در سیستم حسابداری بخش دولتی می باشد و درخواست برای جاسازی حسابدهی و پاسخگویی بخش دولتی در یک نظم نهادی و سازمانی خدمات عمومی که خاص مدیریت عمومی می باشد، لازم است.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

34,000 تومان