دانلود ترجمه مقاله اتخاذ نوآوری های حسابداری مدیریت: سازگاری فرهنگ سازمانی و درک نتایج

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
نوآوری های حسابداری مدیریت، انتشار، اتخاذ، فرهنگ سازمانی، کارت امتیازی متوازن، نظریه جدید سازمانی
عنوان فارسی :

اتخاذ نوآوری های حسابداری مدیریت: سازگاری فرهنگ سازمانی و درک نتایج

عنوان انگلیسی :

Adoption of management accounting innovations: Organizationalculture compatibility and perceived outcomes

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500516300427

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : نوآوری های حسابداری مدیریت، انتشار، اتخاذ، فرهنگ سازمانی، کارت امتیازی متوازن، نظریه جدید سازمانی

عنوان فارسی : اتخاذ نوآوری های حسابداری مدیریت: سازگاری فرهنگ سازمانی و درک نتایج

عنوان انگلیسی : Adoption of management accounting innovations: Organizationalculture compatibility and perceived outcomes

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500516300427


34,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تئوری و ایجاد فرضیه 3- روش 4- نتایج 5- بحث 6- قدردانی و تشکر

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-Although the introduction of a number of successful management accounting innovations over the past few decades has generated a vast amount of research, we have limited knowledge about how the diffusion of innovations is affected by the interplay between characteristics of adopters and characteristics of innovations. The study presented in this paper contributes to the literature that examines the adoption of innovations at the firm level of analysis. We develop and test an adoption model which draws on two recently introduced ideas about innovation adoption—the notion of compatibility between organizational culture and the values and beliefs embedded in innovations, and the perspective that early and late adopters might both be motivated to adopt based on expected economic and social gains and losses.In synthesising these models, we assume that a diffusing innovation that is compatible with a firm’s values and beliefs is adopted early if it is perceived as delivering adequate gains while the innovation is rejected if it is not perceived as doing so, and that a diffusing innovation that is incompatible with a firm’s values and beliefs is adopted late if it is perceived as reducing the likelihood of incurring losses while the innovation is rejected if it is perceived as not doing so. Hypotheses are generated and tested using data provided by a web-based survey of Swedish manufacturing firms on the diffusion of the balanced scorecard across those firms. In most respects, the pattern of results this study finds supports our model and assumptions.

چکیده فارسی
چکیده- اگرچه با معرفی تعدادی از نوآوری های حسابداری مدیریت در طول چند دهه گذشته، موفقیتهایی در تعداد زیادی از تحقیقات ایجاد کرده است، ما باید دانش محدود در مورد چگونگی انتشار نوآوری را با تاثیر متقابل بین ویژگی های پذیرندگان و ویژگی های نوآوری را تحت تاثیر قرار دهیم. مطالعه ی این مقاله مروری بر ادبیات تحقیق که به بررسی پذیرش نوآوری در سطح آنالیز و تجزیه و تحلیل شرکت را شامل می شود. ما یک مدل پذیرش(بکارگیری) که براساس دو ایده تازه معرفی شده در مورد اتخاذ نوآوری – مفهوم سازگاری بین فرهنگ سازمانی و ارزشها و اعتقادات تعبیه در نوآوری و چشم اندازی که در اوایل و اواخر پذیرندگان ممکن است هر دوی آنها انگیزه ای برای اتخاذ براساس آنچه از سود و زیان اقتصادی و اجتماعی انتظار می رود را توسعه داده و تست کرده ایم. در ترکیب این مدل، فرض کرده ایم که یک نوآوری منتشر شده است که سازگار با ارزشها و اعتقادات یک شرکت می باشد در اوایل اگر آن را بعنوان دستاوردی مناسب ارائه دهیم در حالیکه نوآوری رد شده باشد این کار غیرقابل درک می باشد، و اگر یک نوآوری انتشار داده شود که با ارزشها و اعتقادات یک شرکت ناسازگار باشد و در آخر مورد پذیرش قرار گیرد و بخاطر کاهش احتمال زیان آن اتخاذ شود در حالیکه نوآوری بودن را رد کند تا زمانیکه درک نشده باشد انجام نمی دهند. فرضیه ها و آزمایشهای براساس استفاده از داده های ارائه شده توسط یک بررسی مبتنی بر وب از شرکتهای تولیدی سوئدی با انتشار کارتهای امتیازی متوازن بین کسانی که در سراسر کشور شرکت دارند صورت گرفته است و در اکثر جهت، الگوی نتایج این مطالعه از مدل و فرضیات استفاده شده ی ما، حمایت می کنند.


حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت چیست؟ حسابداری مدیریتی بر استفاده ی مناسب از اطلاعات حسابداری برای مدیران شرکت ها و سازمانها ، جهت آماده کردن آنها برای اتخاذ تصمیم آگاهانه و هوشمندانه به نحوی که به آنها اجازه دهد ، کارکردها کنترلی و مدیریتی خود را بهتر بتوانند تجهیز نمایند. نسبت به حسابداری مالی، حسابداری مدیریتی نگاهی رو به جلو دارد در حالیکه در حسابداری مالی بیشتر نگاه به تاریخ می باشد. در حقیقت حسابداری مدیریت در کار به گسترش در سه حوزه ی : 1- مدیریت راهبردی 2- مدیریت عملکرد و 3- مدیریت ریسک می انجامد.

حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی چیست؟ این موضوع که سازمان را باید نوعی فرهنگ به حساب آورد، یعنی سیستمی که اعضای آن استنباط مشترکی از سازمان دارند، یک پدیده نسبتا تازه است. در گذشته تصور بر این بود که سازمان یک وسیله یا ابزاری منطقی است که می توان با استفاده از آن یک گروه از افراد را کنترل و کارهای آنها را هماهنگ نمود. این سازمان دارای سطوح همودی، دوایر، سلسله مراتب اختیارات و از این قبیل ویژگی ها بودند. ولی واقعیت این است که یک سازمان بیش از این هاست و مانند یک فرد دارای شخصیت است. هنگامی که یک سازمان به صورت یک نهاد در می آید، دارای نوعی حیات و زندگی می شود که با زندگی اعضای آن متفاوت است و به خودی خود دارای ارزش است. لذا وقتی سازمان به صورت یک نهاد در می آید، الگوری خاصی از رفتار، مورد قبول همه اعضای سازمان قرار خواهد گرفت که در همه جای سازمان به چشم می خورد.

فرهنگ از دیرباز برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار برده می شود. ولی درباره فرهنگ سازمانی آنچه مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر سخن گفته شده است.

فرهنگ سازمانی پدیده ای است که در سازمان است و همه اعضا اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را می سازد، شیوه ی ایجاد و دوام آن به ما کمک می کند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم. مقصود از فرهنگ سازمانی ، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضای آن نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. فرهنگ سازمانی از دیدگاه “کریس آرگریس” نظامی زنده است و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار می سازند، راهی که بر آن پایه به طور واقعی می اندیشند و احساس می کنند، و شیوه ای که به طور واقعی با هم رفتار می کنند. مدیریت فرهنگ سازمانی نیز در این مباحث بسیار اهمیت دارد.

این مقاله نیز با موضوع اتخاذ نوآوری های حسابداری مدیریت: سازگاری فرهنگ سازمانی و درک نتایج به بحث در پیرامون حسابداری مدیریت و فرهنگ سازمانی برای شرکتهایی در کشور سوئد پرداخته است که شما می توانید از آن برای پروژه های خود استفاده نمایید.

محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

34,000 تومان