دانلود ترجمه مقاله واکنش سرمایه گذاران به اسنادات راهنمایی مدیریت سود: اثرات ظرفیتی اخبار، منبع اسناد و قابلیت کنترل نتیجه

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
راهنمایی مدیریت سود، اسناد، منبع اسناد، قابلیت کنترل نتیجه
عنوان فارسی :

واکنش سرمایه گذاران به اسنادات راهنمایی مدیریت سود: اثرات ظرفیتی اخبار، منبع اسناد و قابلیت کنترل نتیجه

عنوان انگلیسی :

Investor reactions to management earnings guidance attributions: The effects of news valence, attribution locus, and outcome controllability

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368216300885

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : راهنمایی مدیریت سود، اسناد، منبع اسناد، قابلیت کنترل نتیجه

عنوان فارسی : واکنش سرمایه گذاران به اسنادات راهنمایی مدیریت سود: اثرات ظرفیتی اخبار، منبع اسناد و قابلیت کنترل نتیجه

عنوان انگلیسی : Investor reactions to management earnings guidance attributions: The effects of news valence, attribution locus, and outcome controllability

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368216300885فهرست مطالب
1- مقدمه 2- آزمایش اول: اثر مشترک از مرکز اسناد و نیمپرده اخبار راهنمایی 3- آزمایش دو: اثر مشترک منبع اسناد و قابلیت کنترل نتیجه 4- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract We conduct two experiments to investigate how investors react to attributions accompanying management guidance. In our first experiment, we find that investors provide lower earnings estimates when management attributes negative guidance news to external factors than internal factors. When the guidance news is positive, the locus (internal versus external) of the attributions has no effect on investors' earnings estimates. In our second experiment, we separate out the effect of the attribution's outcome controllability (controllable versus uncontrollable) from that of attribution locus in a negative guidance news setting. We find that investors provide higher earnings estimates for internal and outcome controllable attributions than for internal and outcome uncontrollable attributions attributions. Outcome controllability does not matter when attributions are external. Our study extends prior research by showing how the valence of management guidance and the characteristics of guidance attributions jointly influence investors' earnings judgments.

چکیده فارسی
چکیده- ما دو آزمایش برای بررسی چگونگی واکنش سرمایه گذاران به اسنادات راهنمایی مدیریت انجام داده ایم. در اولین آزمایش، ما یافتیم که سرمایه گذاران برآوردهای پایین تر ارائه می کنند هنگامیکه ویژگی های منفی اخبار راهنمایی به عوامل خارجی را بیش از عوامل داخلی مدیریت می کنند. زمانیکه این اخبار مثبت است، یعنی اخبار داخلی نسبت به خارجی مثبت است، اسنادات هیچ تاثیری بر برآورد درآمد سرمایه گذاران ندارد. در آزمایش دوم ما اثر قابلیت کنترل نتیجه اسناد (کنترل در برابر غیر کنترل) را از منبع ذکر شده در یک محیط اخبار راهنمایی منفی جدا نمودیم. ما یافتیم که سرمایه گذاران درآمد بالاتری برای اسنادات کنترل داخلی و نتیجه نسبت به اسنادات درونی و نتیجه اسنادات غیر قابل کنترل ارائه می دهند. قابلیت کنترل نتیجه، هنگامیکه اسنادات خارجی هستند، مهم نمی باشد. مطالعه ی ما تحقیقات قبلی را با نشان دادن ظرفیت راهنمایی مدیریت و ویژگی های اسنادات راهنمایی بطور مشترک تحت تاثیر قضاوت از درآمد سرمایه گذاران را توسعه می دهد.