دانلود ترجمه مقاله وسعت یافتن منابع دانش خارجی و نوآوری محصول: نقش تعدیل شیوه های استراتژیک منابع انسانی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
نوآوری محصول، نوآوری آزاد، استراتژی های جستجو خارجی، شیوه های منابع انسانی، تبادل اندیشه، گروههای ناسازگار
عنوان فارسی :

وسعت یافتن منابع دانش خارجی و نوآوری محصول: نقش تعدیل شیوه های استراتژیک منابع انسانی

عنوان انگلیسی :

Breadth of external knowledge sourcing and product innovation: The moderating role of strategic human resource practices

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237317300051

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : نوآوری محصول، نوآوری آزاد، استراتژی های جستجو خارجی، شیوه های منابع انسانی، تبادل اندیشه، گروههای ناسازگار

عنوان فارسی : وسعت یافتن منابع دانش خارجی و نوآوری محصول: نقش تعدیل شیوه های استراتژیک منابع انسانی

عنوان انگلیسی : Breadth of external knowledge sourcing and product innovation: The moderating role of strategic human resource practices

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237317300051


39,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تئوری و فرضیه 3- داده ها و روش ها 4- نتایج 5- بحث، مفاهیم، و تحقیقات آینده

چکیده انگلیسی
a b s t r a c t Prior research has argued that external knowledge sourcing can be supported by effective strategic human resource (HR) practices. However, whether and how the adoption of new organizational mechanisms in group settings influences the relationship between external search strategies and innovation performance represents an unanswered question. Therefore, the present paper aims to explore the relationship between the breadth of external knowledge sourcing (i.e., external search breadth) and product innovation by unveiling the moderating effects of strategic HR practices, as represented by the implementation of heterogeneous work groups and brainstorming sessions. On the basis of data from the Italian Innovation Survey, our results reveal that external search breadth is curvilinearly (inverted U) related to product innovation, and its negative effects occur later in the presence of heterogeneous work groups and brainstorming sessions.

چکیده فارسی
چکیده – تحقیقات قبلی نتایجی را به دست آورده است که منابع دانش خارجی با تاثیر شیوه های استراتژیک منابع انسانی مورد حمایت قرار می گیرند. با این حال، آیا و چگونه اتخاذ مکانیزم سازمانی جدید در تنظیمات گروه تحت تاثیر رابطه بین راهبردهای جستجوی خارجی و عملکرد نوآوری می تواند صورت بگیرد که این یک سوال بدون پاسخ است. بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین وسعت یافتن منابع دانش خارجی و نوآوری محصول با برداشت ابهام از اثرات تعدیل شیوه های اشتراتژیک منابع انسانی می باشد. براساس داده های سازمان نوآوری ایتالیایی، نتایج ما نشان می دهد که وسعت جستجوی خارجی در ارتباط با نوآوری یه صورت قوسدار (U وارونه) است و اثرات منفی آن در حضور گروه های کاری ناسازگار و جلسات تبادی افکار رخ می دهد.


استراتژیک منابع انسانی

از آنجایی که منابع انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی می باشد لذا یکی از عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی ، برنامه ریزی منابع انسانی می باشد. یکی از مهمترین عوامل برای وجود برنامه ریزی منابع انسانی، برنامه ریزی جهت رسیدن به نیازهای مهارتی ، آموزشی و در نتیجه بهتر کردن منابع انسانی موجود در سازمان است. با تعریفات انجام شده می توان گفت، منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمانها محسوب می شوند. از مهمترین دلایلی که باعث ایجاد نگرشی جدید برای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است، روند تغییرات اتفاق افتاده برای مسائل اجتماعی و اقتصادی برون سازمانی و دگرگونیهای تکنولوژیک می باشد.

استراتژیک منابع انسانی
استراتژیک منابع انسانی

در این مقاله نیز با موضوع وسعت یافتن منابع دانش خارجی و نوآوری محصول: نقش تعدیل شیوه های استراتژیک منابع انسانی سعی در بررسی گسترش یافتن سطح دانش خارجی و نوآوری ها در محصولات داشته و نقش تعدیل شیوه های استراتژیک منابع انسانی را مورد بررسی قرار داده است.

محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

39,000 تومان