دانلود ترجمه مقاله ویژگی های کارآفرینان با رشد بالا در آمریکای لاتین

SPRINGER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
Springer
تعداد رفرنس ها :
28
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
تئوری رفتار برنامه ریزی، کارآفرینی، رشد انتظار، فرصت-انگیزه
عنوان فارسی :

ویژگی های کارآفرینان با رشد بالا در آمریکای لاتین

عنوان انگلیسی :

Characteristics of high-growth entrepreneurs in Latin America

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : Springer

تعداد رفرنس ها : 28

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : تئوری رفتار برنامه ریزی، کارآفرینی، رشد انتظار، فرصت-انگیزه

عنوان فارسی : ویژگی های کارآفرینان با رشد بالا در آمریکای لاتین

عنوان انگلیسی : Characteristics of high-growth entrepreneurs in Latin Americaفهرست مطالب
1- مقدمه 2- توسعه فرضیه ها 3- ویژگی های شرکت 4- روشها 5- متغیر وابسته 6- متغیرهای مستقل 7- متغیرهای کنترلی 8- روش تحقیق 9- نتایج 10- بحث، محدودیت ها و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Scholars and governments presumed that growing the rate of entrepreneurs would naturally result in economic and job growth, and entrepreneurship has widely been viewed as an important tool for developing economies. Yet recently scholars have questioned the empirical evidence regarding the actual contribution of entrepreneurship to economic development. Recent contributions to the field suggest that not all entrepreneurial activity has a positive effect on economic growth in developing regions. The Theory of Planned Behavior (TPB) provides a unique lense in assisting the predictive capability of entrepreneurial motivation. In this research, we focus on what factors influence the motivation of some entrepreneurs to seek a high-growth model as these growth oriented entrepreneurs, usually associated with opportunity-motivated firm founding, are the most likely to actually create jobs in developing countries. We utilize motivation for founding, five entrepreneurial competencies and three firm characteristics to predict growth expectations of entrepreneurial growth expectations. Leveraging responses to the Global Entrepreneurship Monitor survey from more than 100,000 entrepreneurs in 19 Latin American countries, we discovered the existence of a triple interaction effect amongst opportunity-based entrepreneurs with higher levels of education and an export orientation and their growth expectations. In discussing the results, we reflect on the public policy implications for promoting the desired types of entrepreneurship in developing regions.

چکیده فارسی
چکیده- دانش پژوهان و دولت ها فرض می کنند که رشد نرخ کارآفرینان بطور طبیعی به رشد اقتصادی و کار منجر می شود و کارآفرینی به طور گسترده ای بعنوان یک ابزار مهم برای اقتصادهای کشورها در حال توسعه مشاهده شده است. با این حال، به تازگی دانشمندان شواهد تجربی در مورد نقش کارآفرینی به توسعه اقتصادی را زیر سوال برده اند. مشارکتهای اخیر در این زمینه نشان می دهد که همه ی فعالیتهای کارآفرینی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی در مناطق در حال توسعه می باشد. تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) اثر منحصر به فردی در کمک به قابلیت پیش بینی انگیزه کارآفرینی ایجاد می کند. در این تحقیق ما در مورد اینکه چه عواملی بر این انگیزه برخی از کارآفرینان که به دنبال رشد هستند و اصطلاحا به آن ها کارآفرینان رشد گرا گفته می شود، برای تاسیس شرکت و ایجاد شغل در کشورهای در حال توسعه تمرکز کرده ایم. ما از انگیزه برای تاسیس، پنج شایستگی کارآفرینی و سه ویژگی شرکت جهت پیش بینی کردن انتظارات رشد کارآفرینی استفاده می کنیم. با پاسخ دادن به نظرسنجی GEM (دیده بانی جهانی کارآفرینی) بیش از 100000 کارآفرینان در 19 کشور آمریکای لاتین، ما از وجود یک اثر متقابل میان کارآفرینان مبتنی بر فرصت با سطوح بالاتری آموزشی و جهت گیری صادرات و انتظارات رشد آنها را توانستیم کشف کنیم. در بحث نتایج، ما بر پیامدهای سیاست عمومی برای ترویج انواع مورد نظر از کارآفرینی در مناطق در حال توسعه را منعکس کرده ایم.