دانلود ترجمه مقاله چگونه مدیریت کیفیت جامع، کیفیت وام بانک را تحت تاثیر قرار می دهد؟

Routledge
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
Routledge
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت جامع، بهره وری بانک، کیفیت وام، عملکرد بانک، اوراق بهادر وام، توانایی های مدیریتی
عنوان فارسی :

چگونه مدیریت کیفیت جامع، کیفیت وام بانک را تحت تاثیر قرار می دهد؟

عنوان انگلیسی :

How does total quality management influence the loan quality of the bank?

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : Routledge

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت جامع، بهره وری بانک، کیفیت وام، عملکرد بانک، اوراق بهادر وام، توانایی های مدیریتی

عنوان فارسی : چگونه مدیریت کیفیت جامع، کیفیت وام بانک را تحت تاثیر قرار می دهد؟

عنوان انگلیسی : How does total quality management influence the loan quality of the bank?فهرست مطالب
1- مقدمه 2- روش تحقیق 3- نتایج و آنالیز 4- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-This paper aims to investigate whether, and to what extent, total quality management (TQM) influences bank loan quality. We propose an approach to measure TQM for evaluating this relationship. The proposed measure is the residual from the Fama– MacBeth regression based on bank efficiency proxied by the income-to-cost ratio. Our proposed TQM measure is statistically significant. We obtain data of 581 US commercial banks from the SNL Financial database for the period 1991–2013 with a total of 13,303 bank-year observations. The result shows that TQM is positively related to bank loan quality. This suggests that the implementation of better TQM can help management to monitor borrowers, improve competition and efficiency, manage good-quality loan portfolios, minimise expenses, and generate more revenues. This research has several implications for regulation, TQM implementation, and policy for the banking industry. In sum, an association between TQM and loan quality allows us to expand our knowledge of the specific role of TQM in bank performance, management decision, and managing loan portfolios.

چکیده فارسی
چکیده- این مقاله با هدف این مورد که تا چه حد، مدیریت کیفیت جامع (TQM)، کیفیت وام بانک را تحت تاثیر قرار می دهد، را مورد بررسی قرار داده است. ما یک رویکرد برای اندازه گیری TQM جهت ارزیابی این رابطه پیشنهاد داده ایم. اندازه گیری پیشنهادی باقی مانده از رگرسیون Fama-MacBeth براساس کارآیی پروکسی بانک با نسبت درآمد به هزینه می باشد. TQM پیشنهادی ما از نظر آماری معنی دار است. ما داده ها را از 581 بانک تجاری ایالات متحده از پایگاه داده مالی SNL برای دوره های 1991-2013 با مجموع 13303 مشاهدات بانک-سال به دست آورده ایم. نتایج نشان می دهد که TQM ، در رابطه با کیفیت وام بانکی مثبت می باشد. آن نشان می دهد که اجرای بهتر TQM می تواند به مدیریت جهت نظارت بر وام گیرندگان، بهبود رقابت و بهره وری، مدیریت سبد وام با کیفیت خوب، به حداقل رساندن هزینه ها و تولید درآمد بیشتر کمک کند. این تحقیق دارای پیامدهای مختلفی برای تنظیم، پیاده سازی TQM و سیاست برای صنعت بانکداری است. در مجموع ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و کیفیت وام اجازه می دهد تا ما دانشمان از نقش خاص TQM در عملکرد بانک، تصمیم مدیریت و مدیریت سهام وام را توسعه دهیم.


مدیریت کیفیت جامع و مبانی اساسی مدیریت کیفیت

کسانی که مبانی اساسی مدیریت کیفیت جامع را مطرح کرده اند؛ در راس آنان دمینگ و جوران بوده اند که نظریات مشخص و دقیقی درباره این موضوع ارائه کرده اند. آنان پنج نگرش اصلی به شرح زیر ارئه داده اند:

  • نگرش سیستمی
  • ابزار مدیریت کیفیت جامع
  • تمرکز بر نظر مشتریان
  • نقش مدیریت
  • مشارکت کارکنان
مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع

خلاصه ارتقای کیفیت محصول و ارائه خدمات از اساسی ترین و مهمترین وظیفه مدیریت در هر سازمان است. کیفیت یعنی احساس  درک این ارزش که چیزی در مقایسه با چیزی در جای دیگر، بهتر است. کیفیت بالا هنگامی در تولید یا ارائه خدمات یک سازمان بوجود می آید که همه تفکر و نگرش و کوشش مدیران آن صرف شکل دهی و ایجاد کیفیت بهتر شود. بنابراین همسویی با کیفیت و داشتن تجسمی روشن از آن برای همه کارکنان سازمان مهم است. برای رسیدن به حد مطلوب کیفیت باید طراحی استراتژی کیفیت و برنامه ریزی مربوط به آن پرداخت.

در این مقاله نیز به بحث رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و کیفیت وام بانکی پرداخته شده است.