دانلود ترجمه مقاله چگونه وضعیت مالیاتی یک کشور بر ساختار سرمایه آن تاثیر دارد؟ شواهدی از منطقه شورای همکاری خلیج فارس GCC

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
ساختار سرمایه پویا، مالیات، هزینه های سازمان، معمای محافظه کاری بدهی
عنوان فارسی :

چگونه وضعیت مالیاتی یک کشور بر ساختار سرمایه آن تاثیر دارد؟ شواهدی از منطقه شورای همکاری خلیج فارس GCC

عنوان انگلیسی :

How does the tax status of a country impact capital structure? Evidence from the GCC region

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042444X1630038X

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : ساختار سرمایه پویا، مالیات، هزینه های سازمان، معمای محافظه کاری بدهی

عنوان فارسی : چگونه وضعیت مالیاتی یک کشور بر ساختار سرمایه آن تاثیر دارد؟ شواهدی از منطقه شورای همکاری خلیج فارس GCC

عنوان انگلیسی : How does the tax status of a country impact capital structure? Evidence from the GCC region

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042444X1630038Xفهرست مطالب
1- مقدمه 2- چارچوب تئوری 3- اطلاعات و آمار توصیفی 4- مدل اقتصادی 5- نتایج 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract We investigate whether the tax status of a country has an impact on corporate capital structure. This research question is important and timely given that the empirical literature has not reached a consensus on the effect of taxes on corporate leverage. The Gulf Cooperation Council region, which is characterized by a unique fiscal environment, provides a natural laboratory for the analysis. We find that taxes have direct and indirect effects on leverage. The presence of taxes strengthens the effect of tangibility and GDP growth on leverage, while it weakens the effect of profitability and liquidity. The relationships between firms’ growth opportunities and leverage and size and leverage do not seem to be affected by taxes. We also show that the effect of taxes is different by industry. Controlling for the tax status of the country is important in some industries and irrelevant in others.

چکیده فارسی
چکیده- ما این مورد که آیا پرداخت مالیات یک کشور بر روی ساختار سرمایه شرکتهای بزرگ تاثیر دارد را مورد بررسی قرار می دهیم. این سوال تحقیق مهم است و به موقع با توجه به اینکه مقالات تجربی اجماع بر اثر مالیاتی روی اهرم شرکتهای بزرگ ندارند خیلی ضروری است. منطقه شورای همکاری خلیج فارس، که با یک محیط مالی منحصر به فردی شناخته شده است، یک آزمایشگاه طبیعی برای تجزیه و تحلیل فراهم می آورد. ما به این موضوع رسیدیم که مالیات تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر اهرم شرکتهای بزرگ دارد. حضور مالیات اثر ملموسی دارد و رشد تولید ناخالصی داخلی GDP را سبب می شود ولی این در حالی است که اثر سودآوری و نقدینگی را تضعیف می کند. روابط بین فرصتهای رشد و اهرم مالی و اندازه یک شرکت به نظر نمی رسد توسط مالیات تحت تاثیر قرار گیرد. ما همچنین نشان می دهیم که تاثیر مالیات بر روی صنایع مختلف متفاوت است. کنترل وضعیت مالیاتی کشور در برخی صنایع بسیار مهم ولی در برخی دیگر بی ربط است.