دانلود ترجمه مقاله آیا کلان داده (big data) به معنی دانش زیاد است؟ دیدگاه مدیریت دانش در رابطه به کلان داده و تجزیه و تحلیل

Emeraldd
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
emeraldinsight
تعداد رفرنس ها :
9
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، کلان داده
عنوان فارسی :

آیا کلان داده (big data) به معنی دانش زیاد است؟ دیدگاه مدیریت دانش در رابطه به کلان داده و تجزیه و تحلیل

عنوان انگلیسی :

Does big data mean big knowledge? Knowledge management perspectives on big data and analytics

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JKM-08-2016-0339

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : emeraldinsight

تعداد رفرنس ها : 9

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت دانش، کلان داده

عنوان فارسی : آیا کلان داده (big data) به معنی دانش زیاد است؟ دیدگاه مدیریت دانش در رابطه به کلان داده و تجزیه و تحلیل

عنوان انگلیسی : Does big data mean big knowledge? Knowledge management perspectives on big data and analytics

لینک مقاله : http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JKM-08-2016-0339فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مدیریت دانش به چه معناست؟ 3- یک نقش برای کلان داده/آنالیز برای مدیریت دانش 4- نتیجه گیری و استلزامات

چکیده انگلیسی
Purpose This viewpoint article makes the case that the field of Knowledge Management (KM) must respond to the significant changes that big data/analytics is bringing to operationalizing the production of organizational data and information. Design/methodology/approach This article expresses the opinions of the co-editors of the special Journal of Knowledge Management issue, Does Big Data mean Big Knowledge?: KM Perspectives on Big Data and Analytics. Findings A Big Data/Analytics-Knowledge Management (BDA-KM) model is proposed that illustrates the centrality of knowledge as the guiding principle in the use of big data/analytics in organizations. Research limitations/implications This is an opinion piece and the proposed model still needs to be empirically verified. Practical implications It is suggested that academic and practitioners in KM must be capable of controlling the application of big data/analytics and calls for further research investigating how KM can conceptually and operationally use and integrate big data/analytics to foster organizational knowledge for better decision-making and organizational value creation.

چکیده فارسی
هدف- این مقاله به این موضوع توجه می کند که زمینه مدیریت دانش (KM) باید به تغییرات قابل توجهی که کلان داده/تجزیه و تحلیل برای بهره برداری تولید داده های سازمانی و اطلاعات ایحاد می کند، پاسخ دهد. طرح/روش/رویکرد- این مقاله، نظرات سردبیران مجله خاص موضوع مدیریت دانش، که آیا کلان داده به معنای دانش زیاد است را بیان می کند. KM (مدیریت دانش) دیدگاهی است بر روی کلان داده و تجزیه و تحلیل یافته ها- یک کلن داده/آنالیز- مدل مدیریت دانش (BDA-KM) که نشان دهنده ی مرکزیت دانش بعنوان اصل راهنمایی در استفاده از کلان داده/تجزیه و تحلیل در سازمان است ، پیشنهاد شده است. محدودیتهای تحقیق/مفاهیم- این بخشی از نظریه است و مدل ارائه شده هنوز نیاز دارد تا بصورت تجربی تایید گردد. مفهوم عملی- پیشنهاد می شود که آکادمیک و متخصصان در KM باید قادر به کنترل استفاده از کلان داده/آنالیز بوده و تحقیقات بیشتر در مورد بررسی و چگونگی KM بصورت مفهومی و استفاده عملیاتی می تواند باعث ادغام کلان داده/آنالیز شده و برای پرورش دانش سازمانی برای تصمیم گیری بهتر و ایجاد ارزش سازمانی بهتر باشد.