دانلود ترجمه مقاله کنترل تنوع و خانواده بعنوان عوامل تعیین کننده عملکرد: یک مطالعه از گروه های کسب و کار فهرست شده

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
شرکت خانوادگی، گروه کسب و کار، تنوع، کارآیی، مالک نهایی
عنوان فارسی :

کنترل تنوع و خانواده بعنوان عوامل تعیین کننده عملکرد: یک مطالعه از گروه های کسب و کار فهرست شده

عنوان انگلیسی :

Diversification and family control as determinants of performance: A study of listed business groups

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300122

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : شرکت خانوادگی، گروه کسب و کار، تنوع، کارآیی، مالک نهایی

عنوان فارسی : کنترل تنوع و خانواده بعنوان عوامل تعیین کننده عملکرد: یک مطالعه از گروه های کسب و کار فهرست شده

عنوان انگلیسی : Diversification and family control as determinants of performance: A study of listed business groups

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300122


29,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- چارچوب نظری 3- نمونه، متغیرها و روش تحقیق 4- نتایج 5- نتیجه گیری، محدودیتها و کارهای آینده

چکیده انگلیسی
Abstract The study analyses the individual and joint impact of family control and diversification on the performance of major Spanish corporations, considering the nature of the ultimate owner of non-family groups. The study uses a sample of ninety-nine Spanish corporations, each comprising a parent company listed on the stock exchange and a set of subsidiaries. Heckman's two-step correction is used to eliminate selection bias and the endogeneity of family ownership. Different models are contemplated in which we analyse the impact of both diversification and the family nature of a business on performance, established as Tobin's q-value. The results show how family control has a negative impact on Tobin's q-value, and that differences are greater between family groups and non-family groups controlled by banks and/or foreign agents. They also show how diversification does not affect the creation of value either individually or considering the possible moderating effect of family ownership.

چکیده فارسی
چکیده- این مطالعه، تاثیر فردی و مشترک کنترل خانواده و تنوع بر روی عملکرد شرکت های بزرگ اسپانیایی را با توجه به ماهیت مالک نهایی گروه های غیر خانواده مورد آنالیز قرار داده است. این مطالعه با استفاده از یک نمونه از 99 شرکت اسپانیایی، هر کدام متشکل از یک شرکت مادر فهرست شده در بورس و مجموعه ای از شرکتهای تابعه را در بر می گیرد. اصلاح دو مرحله ای هکمن برای از بین بردن تعصب انتخاب و درونزایی مالکیت خانواده مورد استفاده قرار گرفته است. مدل های مختلفی تامل شده است که در آن ما تاثیر هر دو ماهیت تنوع و خانواده از یک کسب و کار بر روی عملکرد، ایحاد یک ارزش q Tobin را تجزیه و تحلیل کنیم. نتایج نشان می دهد که چگونه کنترل خانواده تاثیر منفی بر مقدار q Tobin دارد و اینکه تفاوت بیشتر بین خانواده و گروه های غیر خانواده که با بانک ها یا عوامل خارجی کنترل می شوند. آنها همچنین نشان می دهند که چگونه تنوع، تاثیری بر ایجاد ارزش به صورت جداگانه یا با توجه به اثر تعدیل احتمالی مالکیت خانواده ندارد.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

29,000 تومان