دانلود ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی: اهمیت مشترک استقلال و صلاحیت

WILEY
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
38
نشریه :
Wiley
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
عنوان فارسی :

کیفیت حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی: اهمیت مشترک استقلال و صلاحیت

عنوان انگلیسی :

Internal Audit Quality and Financial Reporting Quality: The Joint Importance of Independence and Competence

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12099/abstract

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 38

نشریه : Wiley

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : صلاحیت و شایستگی حسابرس

عنوان فارسی : کیفیت حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی: اهمیت مشترک استقلال و صلاحیت

عنوان انگلیسی : Internal Audit Quality and Financial Reporting Quality: The Joint Importance of Independence and Competence

لینک مقاله : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12099/abstractفهرست مطالب
1- مقدمه 2- پیشینه و مروری بر ادبیات تحقیق 3- توسعه فرضیه ها 4- طراحی پژوهش 5- نتایج 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT In light of the growing importance of internal audit functions (IAF) and the limited archival evidence on internal audit quality, we examine an interactive model of IAF quality (comprised of competence and independence) to better understand the determinants of IAF effectiveness as a financial reporting monitor. Our tests support the hypothesis that the joint presence of competence and independence is a necessary antecedent to effective IAF financial reporting monitoring. In sum, our results show that, the answer to “what is the effect of internal audit competence (independence) on financial reporting quality?” is “it depends on the independence (competence) of the internal auditor.” Our study extends the understanding of IAF quality determinants in the realm of financial reporting as it relates to ongoing discussions by researchers, standard setters, regulators, and practitioners.

چکیده فارسی
چکیده- با توجه به اهمیت رو به رشد توابع حسابداری داخلی (IAF) و شواهد آرشیوی محدود در رابطه با کیفیت حسابرسی داخلی، ما یک مدل تعاملی از کیفیت(IAF) (متشکل از شایستگی و استقلال) برای درک بهتر عوامل موثر بر اثربخشی IAF به عنوان یک گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار دادیم. تستهای ما از این فرضیه که حضور مشترک شایستگی و استقلال بعنوان یک موضوع ضروری و لازم جهت اثربخشی نظارت گزارشگری مالی IAF است، حمایت می کنند. در مجموعه نتایج ما نشان می دهد که پاسخ به "چه چیزی اثر شایستگی حسابرسی داخلی (مستقل) بر روی کیفیت گزارشگری مالی است؟" آن بر روی استقلال (صلاحیت) حسابرسی داخلی بستگی دارد. مطالعه ی ما درک عوامل کیفیت IAF در عرصه گزارشگری مالی را بعنوان بحث های جاری محققات، استاندارد گذاران، تنظیم کنندگان و متخصصان توسعه می دهد.