دانلود ترجمه مقاله کیفیت گزارشگری مالی و برونسپاری وظایف حسابداری: شواهدی از شرکتهای کوچک خصوصی

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
، برونسپاری، حسابدار خارجی، فنلاند
عنوان فارسی :

کیفیت گزارشگری مالی و برونسپاری وظایف حسابداری: شواهدی از شرکتهای کوچک خصوصی

عنوان انگلیسی :

Financial reporting quality and outsourcing of accounting tasks: Evidence from small private firms

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882611015300523

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : ، برونسپاری، حسابدار خارجی، فنلاند

عنوان فارسی : کیفیت گزارشگری مالی و برونسپاری وظایف حسابداری: شواهدی از شرکتهای کوچک خصوصی

عنوان انگلیسی : Financial reporting quality and outsourcing of accounting tasks: Evidence from small private firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882611015300523فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات و فرضیه ها 3- داده ها 4- طرح پژوهش 5- یافته ها 6- نیجه گیری و بحث

چکیده انگلیسی
Abstract This study explores whether the financial reporting quality of small firms differs between firms that outsource accounting tasks and firms that perform these tasks internally. Using accruals quality as a measure for the financial reporting quality and a sample of small Finnish limited liability firms, we find that the quality among the firms is positively related to the decision of purchasing accounting services from an external service provider. This result is also economically significant. The evidence shows that outsourcing of accounting tasks such as the preparation of the statutory financial statements and longer outsourcing relationships increases reporting quality. However, outsourcing of additional tasks, such as payroll processing, does not result in higher quality. These findings are consistent with previous studies showing that small firms in general lack the resources and expertise to prepare high quality financial reports. We provide evidence of an important yet under-researched area of financial reporting quality among small firms.

چکیده فارسی
چکیده- این مطالعه به بررسی این موضوع که آیا کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای کوچک تفاوتی دارد، بین شرکتهایی که برونسپاری وظایف حسابداری دارند و شرکتهایی که این وظایف به صورت داخلی صورت می گیرد، پرداخته است. با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی بعنوان یک معیار سنجش برای کیفیت گزارشگری مالی و یک نمونه از شرکتهای کوچک با مسئولیت محدود فنلاندی، ما یافتیم که کیفیت بین شرکتها به طور مثبت با تصمیم خرید خدمات حسابداری از یک ارائه دهنده خدمات خارجی مرتبط است. این نتیجه نیز از نظر اقتصادی قابل توجه است. شواهد نشان می دهد که برونسپاری وظایف حسابداری مثل تهیه صورتهای مالی قانونی و روابط طولانی برونسپاری، کیفیت گزارشگری را افزایش می دهد. با این حال برونسپاری وظایف اضافی همانند پردازش حقوق و دستمزد منجر به کیفیت بالاتر نمی شود. این یافته ها به همراه مطالعات قبلی نشان می دهد که شرکتهای کوچک به طور کلی، فاقد منابع و تخصص برای آماده سازی گزارشهای مالی با کیفیت بالا هستند. ما شواهدی از یک موضوع مهم و در عین حال در زمینه کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکتهای کوچک را ارائه نمودیم.