دانلود ترجمه مقاله یک مدل نظری برداشتهای ذینفعان از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
حسابداری، تغییر، مدل، ادراک
عنوان فارسی :

یک مدل نظری برداشتهای ذینفعان از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

عنوان انگلیسی :

A theoretical model of stakeholder perceptions of a new financial reporting system

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998216301090

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : حسابداری، تغییر، مدل، ادراک

عنوان فارسی : یک مدل نظری برداشتهای ذینفعان از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

عنوان انگلیسی : A theoretical model of stakeholder perceptions of a new financial reporting system

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998216301090فهرست مطالب
1- مقدمه 2- گروه های ذینفع و تحقیقات تجربی در درک ذینفعان 3- نظریه سازی و برداشت 4- فاکتورهای فردی 5- فاکتورهای فنی 6- عوامل موقعیتی 7- فاکتورهای فرآیند تغییر 8- تغییرات متنی مورد انتظار 9- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract This paper proposes a theoretical model to assess how stakeholders perceive a major change of an accounting regime: for example, the adoption of International Financial Reporting Standards [IFRS] or an IFRS-based financial reporting system. Using a theory borrowing approach, the model evolves from a review of key factors that have been reported to affect perceptions of change. These factors are drawn from literature dealing with management change, institutional arrangements, psychology, information systems, sociology and financial reporting. The proposed model implicates individual, technical, situational, and change process factors as major elements. Thereby, it highlights a multiplicity of matters that influence perceptions of a financial reporting change. The emerging model holds strong prospect of improving understanding of change processes in general, and financial reporting changes, in particular. The proposed model can be used to assess how any major national financial reporting reform is (or will be) perceived, and whether or not the reform will be successful. The practical insights arising from application of the model can be particularly relevant for regulators and standard-setters in devising appropriate strategies for coping with perceived implementation problems.

چکیده فارسی
چکیده- در این مقاله یک مدل نظری جهت ارزیابی چگونگی درک سهامداران از یک تغییر عمده در رژیم حسابداری پیشنهاد شده است: بعنوان مثال، اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و یا یک سیستم گزارشگری مالی براساس IFRS. با استفاده از رویکرد استقراض تئوری، مدل از یک بررسی عوامل کلیدی که گزارش شده است که ادراک افراد از تغییر را تحت تاثیر قرار دهد، تکامل می یابد. این عوامل از تبادل ادبیات با تغییر مدیریت، ترتیبات نهادی، روانشناسی، سیستم های اطلاعات، جامعه شناسی و گزارشگری مالی کشیده شده است. مدل ارائه شده بر عوامل فرآیند فردی، فنی، موقعیتی، و تغییر بعنوان عناصر اصلی دلالت دارد. در نتیجه آن، تعدد مسائلی که تغییر گزارشگری مالی را تحت تاثیر قرار می دهند، را برجسته می سازد. مدلی که تازه از آن استفاده می شود و تازه ظهور پیدا کرده است چشم اندازی قوی از بهبود درک فرآیندهای تغییر در حالت کلی و به ویژه تغییرات گزارشگری مالی را در اختیار دارد. مدل ارائه شده می تواند برای ارزیابی چگونگی درک هر فرد در سطح ملی از اصلاحات عمده گزارشگری مالی که اتفاق می افتد و حتی اگر موفق هم نباشد، مورد استفاده قرار گیرد. بینش عملی ناشی از استفاده از این مدل به ویژه برای کنترل و تنظیم و استانداردهای مربوطه در ابداع استراتژی مناسب جهت مقابله با مشکلات اجرایی درک شده، می تواند باشد (برای این موارد مناسب است).