سفارش ترجمه تخصصی

 عنوان مقاله :

مدیریت استعداد جهانی: واقعیت یا آرمانی؟ یک نگاه ویژه از طریق سازمانهای چند ملیتی

  عنوان انگلیسی مقاله : Global Talent Management: Reality or Utopia? A Special Glance Through a Portuguese Multinational Organization

  تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 27

  زمان ترجمه :عادی (4 الی 7 روز)

  هزینه : 162 هزار تومان (هزینه ترجمه هر صفحه 6 هزار تومان)مبلغ بیعانه: 10000تومان

پس از ثبت سفارش برای پرداخت مبلغ بیعانه به درگاه بانکی منتقل خواهید شد.