سفارش ترجمه تخصصی

 عنوان مقاله :

تاثیر بحران اقتصادی و مالی جهانی بر روی سازمانهای کوچک و متوسط در Tamil Nadu- یک مطالعه دراز مدت

  عنوان انگلیسی مقاله : Impact of Global Economic and Financial Crisis on Micro, Small and Medium Enterprises in Tamil Nadu - A longitudinal analysis

  تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

  زمان ترجمه :عادی (4 الی 7 روز)

  هزینه : 42 هزار تومان (هزینه ترجمه هر صفحه 6 هزار تومان)مبلغ بیعانه: 10000تومان

پس از ثبت سفارش برای پرداخت مبلغ بیعانه به درگاه بانکی منتقل خواهید شد.