بازاریابی

سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

قیمت: 28000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

دانلود ترجمه مقاله نشان سازی مقصد و گردشگری بیش از حد

قیمت: 10000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

دانلود ترجمه مقاله رقابت برسر کیفیت در تجارت شمال – جنوب

قیمت: 28000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 37

انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین

قیمت: 30000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 28