مدیریت استراتژیک

SPRINGER

دانلود ترجمه مقاله دانش سرریز-برمبنای کارآفرینی استراتژیک

قیمت: 24000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7
WILEY

دانلود ترجمه مقاله دسته بندی و رقابت

سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 29
WILEY

دانلود ترجمه مقاله نظریه گزینه های واقعی در مدیریت استراتژیک

قیمت: 44000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22
WILEY

تئوری ثبت ارزش: یک بررسی مدیریت استراتژیک

سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 25
WILEY

دانلود ترجمه مقاله قابلیت های پویای شرکت های چند ملیتی

قیمت: 34000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14
WILEY

دانلود ترجمه مقاله تغییر استراتژیک در مدیریت ریسک سازمان

قیمت: 44000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13