مدیریت توریسم

دانلود ترجمه مقاله نشان سازی مقصد و گردشگری بیش از حد

قیمت: 10000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

تاثیرات ناپایداری سیاسی در مقصدهای متراکم: مورد کاتالونیا

قیمت: 14000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

دانلود ترجمه مقاله سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

قیمت: 26000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

دانلود ترجمه مقاله تعداد سفر گردشگران مسن و سالخورده

قیمت: 27000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7