مدیریت توریسم

1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

قیمت: 26000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله تعداد سفر گردشگران مسن و سالخورده

قیمت: 27000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7