مدیریت دانش

ELSEVIER

دانلود ترجمه مقاله معنای دانش و مدیریت در مهندسی نیازها

قیمت: 32000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7