مدیریت ریسک

دانلود ترجمه مقاله تغییر استراتژیک در مدیریت ریسک سازمان

قیمت: 44000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13