مدیریت منابع انسانی

SPRINGER

دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

قیمت: 14000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6
ELSEVIER

دانلود ترجمه مقاله روش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در طول بحران

قیمت: 46000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10