مدیریت منابع انسانی

دانلود ترجمه مقاله نقش جوانان در توسعه‌ی صنعت خلاق

قیمت: 14000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

قیمت: 14000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6