2017

دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

قیمت: 14000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

دانلود ترجمه مقاله قسمت تاریک ایزو 14001:رفتار محیطی نمادین

قیمت: 27000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

دانلود ترجمه مقاله ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه R&D

قیمت: 29000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13