2019

سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

قیمت: 28000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

دانلود ترجمه مقاله نشان سازی مقصد و گردشگری بیش از حد

قیمت: 10000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

تاثیرات ناپایداری سیاسی در مقصدهای متراکم: مورد کاتالونیا

قیمت: 14000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز

قیمت: 30000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

دانلود ترجمه مقاله سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

قیمت: 26000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11