مقالات مدیریت

WILEY

دانلود ترجمه مقاله قابلیت های پویای شرکت های چند ملیتی

قیمت: 34000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14
WILEY

دانلود ترجمه مقاله تغییر استراتژیک در مدیریت ریسک سازمان

قیمت: 44000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13
ELSEVIER

دانلود ترجمه مقاله روش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در طول بحران

قیمت: 46000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10