شبکه های کامپیوتری

دانلود ترجمه مقاله فشرده سازی هوشمند برای داده های بزرگ: مروری

قیمت: 26000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11