دانلود ترجمه مقاله ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه R&D

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
97
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
R&D outsourcing Exporting Importing Skills Internal R&D
عنوان فارسی :

ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

Absorptive capacity and R&D outsourcing

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923474817300115

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 97

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : R&D outsourcing Exporting Importing Skills Internal R&D

عنوان فارسی : ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : Absorptive capacity and R&D outsourcing

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923474817300115


29,000 تومانچکیده انگلیسی
I analyze the determinants of research and development (R&D) outsourcing, or investments in R&D purchased from external providers. I build on the knowledge-based view of the firm (KBV) and the concept of absorptive capacity to propose a separation between the mechanisms that form the potential absorptive capacity that enables the firm to identify and integrate outsourced R&D knowledge into the firm, from the mechanisms that form the realized absorptive capacity that enables the firm to use and transform outsourced R&D knowledge into innovation. First, I propose that firms that engage with foreign customers and with foreign suppliers develop the potential absorptive capacity, an ability to understand new and complex external knowledge that is useful for integrating it with firm-internal knowledge, and thus invest more in R&D outsourcing. Second, I argue that firms that have more skilled employees and invest more in internal R&D develop the realized absorptive capacity, an ability to use and transform external knowledge, and as a result invest more in R&D outsourcing. Finally, I propose that these relationships are weakened when the firms are subsidiaries of foreign multinational firms operating in the country, because these firms can also build their absorptive capacity by being integrated with other country subsidiaries and the headquarters within the multinational. I test these arguments on a sample of manufacturing firms and find that firms that import, export, have more skilled employees, and have more internal R&D investment tend to invest more in R&D outsourcing. I also find that, for subsidiaries of foreign firms, the impact of skilled employees and internal R&D on R&D outsourcing is lower than for domestic firms. These ideas provide a theory-driven explanation of the determinants of R&D outsourcing that refine the notion of absorptive capacity and its two dimensions, potential and realized.

چکیده فارسی
تعیین کننده های برون سپاری تحقیق و توسعه (R&D ) یا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه خریداری شده از ارایه کنندگان خارجی را تجزیه و تحلیل می کنیم .براساس دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت (KBV) ومفهوم ظرفیت جذب برای اریه جداسازی بین مکانیزمهایی که ظرفیت جذب بالقوه را شکل می دهند و شرکت را قادر می سازند تا دانش و اطلاعات تحقیق وتوسعه برون سپاری شده را داخل شرکت شناسایی و ادغام نماید ، از مکانیزمهایی که ظرفیت جذب درک شده را شکل می دهند وشرکت را قادر می سازد تا دانش تحقیق و توسعه برون سپاری شده را به صورت نو آوری استفاده و انتقال دهد . نخست ، پیشنهاد می کنم که شرکتهایی که با مشتریان خارجی برخورد دارند وبا تامین کنندگگان خارجی ظرفیت جذب بالقوه را توسعه میدهند وتوانایی در ک دانش برونی جدید و پیچیده را دارند یعنی برای ادغام آن با دانش داخلی شرکت مفید است و بدین ترتیب سرمایه گذاری در برون سپاری تحقیق وتوسعه بیشتر است .دوم استدلال می کنم که شرکتهایی که کاکنان ماهر بیشتری دارند و در تحقیق و توسعه داخلی بیشتر سرمایه گذاری می کنند ، ظرفیت جذب متوازن را توسعه می دهند و توانایی استفاده وانتقال دانش خارجی را دارند و در نتیجه در برون سپاری تحقیق وتوسعه بیشتر سرمایه گذاری می کنند . سرانجام پیشنهاد می کنم که این روابط ضعیف می شوند هرگاه شرکتها بعنوان توابع شرکتهای چند ملیتی خارجی در کشور فعالیت می کنند ، زیرا این شرکتها همچنین می توانند ظرفیت جذبشان راکه با سایر شرکتهای توابع کشورو دفاتر چندملیتی ادغام شده اند را توسعه دهند . این استدلا لها را روی نمونه شرکتهای تولیدی آزمایش می کنم و درمی یابم که شرکتهایی که واردات ، صادرات و کارکنان ماهر بیشتری دارند و دارای سرمایه گذاری تحقیق و توسعه داخلی بیشتری هستند تمایل به سرمایه گذاری بیشتر در برون سپاری R&D هستند .همچنین ، در می یابیم که برای شرکتهای توابع شرکتهای خارجی ، تاثیر کارکنان ماهر و R&D داخلی بر برون سپاری R&D ، برای شرکتهای داخلی ، پایین تر است . این ایده ها یک توضیح مبتنی بر نظریه از تعیین کننده های برون سپاری R&D فراهم می کند که موجب تصحیح و پالایش نماد قدرت جذب و دو بعد آن ، بالقوه و درک شده می شود .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

29,000 تومان