بازاریابی علت محور :یک مطالعه تجربی درباره اینکه چگونه نوع محصول و تناسب ادراکی ممکن است بر پاسخ مصرف کننده اثر گذارد

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Cause-related marketing Product type Perceived fit Consumer response
عنوان فارسی :

بازاریابی مرتبط با علت (علت محور) : یک مطالعه تجربی درباره اینکه چگونه نوع محصول و تناسب ادراکی ممکن است بر پاسخ مصرف کننده اثر گذارد

عنوان انگلیسی :

Cause-related marketing: An experimental study about how the product type and the perceived fit may influence the consumer response

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444845116300167

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Cause-related marketing Product type Perceived fit Consumer response

عنوان فارسی : بازاریابی مرتبط با علت (علت محور) : یک مطالعه تجربی درباره اینکه چگونه نوع محصول و تناسب ادراکی ممکن است بر پاسخ مصرف کننده اثر گذارد

عنوان انگلیسی : Cause-related marketing: An experimental study about how the product type and the perceived fit may influence the consumer response

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444845116300167


27,000 تومانچکیده انگلیسی
Although previous cause-related marketing literature has examined the role of the nature of the product and the perceived fit between the product and the cause, there is no clear consensus yet regarding the effect of these variables. This study contributes to existing literature by shedding light on the role that these two key factors have on consumer response. A 2 (utilitarian products vs. hedonic products) × 2 (perceived fit: high vs. low) between-subjects factorial design was used to test the hypotheses. The results indicate that the nature of the promoted product used in the cause-related marketing campaign influences both brand attitude and purchase intention. Specifically, the attitude towards the brand was greater for the hedonic products than the utilitarian ones. By contrast, cause-related marketing campaigns linked to utilitarian products lead to higher purchase intentions. In addition, perceived fit between the product and the cause seems to play a key role, as this variable positively influences both the credibility of the campaign and the attitude towards the brand. The results provide useful guidelines for marketers in designing their cause-related marketing initiatives.

چکیده فارسی
اگرچه تحقیق قبلی بازاریابی مرتبط با علت نقش ماهیت محصول وبرازش ادراکیبین محصول وعلت را بررسی کرده است ، هنوز هیچ توافق واضحی راجع به تاثیر این متغیرها وجود ندارد . این مطالعه با توجه به نقش این دو عامل کلیدی در پاسخگویی مصرف کنندگان ، به تحقیق موجود کمک می کند . یک 2( محصولات سودمند در مقابل محصولات لذت بخش )*2(تناسب وبرازش ادراکی : بالادر مقابل کم ) بین آزمونها ، طرح فاکتوریلی برای آزمایش فرضیه ها استفاده شد . نتایج نشان می دهند که ماهیت محصول حراجی و تبلیغ شده مورد استفاده در رقابتهای بازاریابی علت محور هم بر نگرش برند ونشان تجاری موثر است و هم بر قصد و نیت خرید . به طور خاص ، نگرش و تمایل نسبت به برند برای محصولات لذت بخش بیشتر از محصولات سودمند است . در مقابل ، رقابتهای بازاریابی علت محور و مربوط به محصولات سودمند منجر به خریدهای بیشتر می شود . به علاوه ، برازش ادراکی بین محصول و علت یک نقش کلیدی ایفا می کند ، زیرا این متغیر به طور مثبت برا اعتبار رقابت و نگرش و تمایل به برند اثر می گذارد . نتایج راهنمایی های مفیدی برای بازاریابان در طراحی اقدامات بازاریابی مرتبط با علتشان فراهم می نماید .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

27,000 تومان