دانلود ترجمه مقاله درک رابطه بین رضایت ارتباطی ، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
56
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Communication satisfaction Human resources Justice perceptions Macau Organizational citizenship behaviors
عنوان فارسی :

درک رابطه بین رضایت ارتباطی ، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان انگلیسی :

Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316305045

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 56

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Communication satisfaction Human resources Justice perceptions Macau Organizational citizenship behaviors

عنوان فارسی : درک رابطه بین رضایت ارتباطی ، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان انگلیسی : Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316305045


29,000 تومانچکیده انگلیسی
This study broadens the application of the justice and OCB concepts beyond pay and job satisfaction to capture previously uninvestigated effects by examining the link between communication satisfaction (CS), perceived justice, and organizational citizenship behaviors (OCB) among Chinese employees. We predict perceived justice will mediate the relationship between CS and OCB. We also predict CS will mediate the relationship between perceived justice and OCB. Quantitative analyses were used to analyze the relationships. FsQCA was used as an additional technique to test the mediating effect. Results show that OCB were influenced by CS and perceived justice. CS is a mediator between perceived justice and OCB. Perceived justice is not a mediator between CS and OCB. The finding points to the need for enhancing communication practices and creating a fair working environment in order to encourage discretionary behaviors. Theoretical and practical implications are discussed along with the limitations.

چکیده فارسی
این مطالعه کاربرد عدالت و مفاهیم OCB را فراتر از رضایت شغلی و پولی قرار داده تا اثرات بررسی نشده قبلی را با بررسی رابطه بین رضایت رابطه ای ( CS ) ، عدالت درک شده ورفتارهای شهروندی سازمانی ( OCB ) میان کارکنان چینی بدست آورد . پیش بینی می کنیم عدالت درک شده رابطه بین CS و OCB را وساطت خواهد کرد . همچنین پیش بینی می کنیم CS رابطه بین عدالت مشاهده شده و OCB را وساطت خواهد کرد .آنالیز کمی برای تجزیه وتحلیل این روابط استفاده شدند . FSQCA بعنوان یک روش کمکی برای آزمایش تاثیر میانجی گری استفاده شد . نتایج نشان می دهد که OCB تحت تاثیر CS و عدالت مشاهده شده قرار دارد . CS یک میانجی بین عدالت مشاهده شده و OCB می باشد . عدالت مشاهده شده یک میانجی بین CS و OCB نیست . یافته ها و نتایج حاکی از آن هستند که افزایش کارهای ارتباطی و ایجاد یک محیط کاری مناسب برای تشویق رفتارهای احتیاطی نیاز هست . مفاهیم نظری و عملی درراستای محدویتها بحث می شوند.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

29,000 تومان