دانلود ترجمه مقاله فشرده سازی هوشمند برای داده های بزرگ: مروری

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Smart grid | Smart meter | Energy big data | Data compression
عنوان فارسی :

فشرده سازی هوشمند برای داده های بزرگ: مرور

عنوان انگلیسی :

Compression of smart meter big data: A survey

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118301849

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها :

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Smart grid | Smart meter | Energy big data | Data compression

عنوان فارسی : فشرده سازی هوشمند برای داده های بزرگ: مرور

عنوان انگلیسی : Compression of smart meter big data: A survey

لینک مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118301849


26,000 تومان


فهرست مطالب
1. Introduction 2. Smart grid and electric power big data 3. Smart meter big data 4. Data compression methods for smart meter big data 5. Compression results evaluation of smart meters big data 6. Conclusions Acknowledgement References

چکیده انگلیسی
In recent years, the smart grid has attracted wide attention from around the world. Large scale data are collected by sensors and measurement devices in a smart grid. Smart meters can record fine-grained information about electricity consumption in near real-time, thus forming the smart meter big data. Smart meter big data has provided new opportunities for electric load forecasting, anomaly detection, and demand side management. However, the high-dimensional and massive smart meter big data not only creates great pressure on data transmission lines, but also incur enormous storage costs on data centres. Therefore, to reduce the transmission pressure and storage overhead, improve data mining efficiency, and thus fulfil the potential of smart meter big data. This study presents a comprehensive study on the compression techniques for smart meter big data. The development of smart grids and the characteristics and application challenges of electric power big data are first introduced, followed by analysis of the characteristics and benefits of smart meter big data. Finally, this study focuses on the potential data compression methods for smart meter big data, and discusses the evaluation methods for smart meter big data compression.

چکیده فارسی
در سال های اخیر، شبکه هوشمند توجه گسترده ای از سراسر جهان را به خود جلب کرده است. داده های مقیاس بزرگ توسط سنسور ها و دستگاه های اندازه گیری در یک شبکه هوشمند جمع آوری می شوند. مقیاس هوشمند می تواند اطلاعات دقیق در مورد مصرف الکتریسیته را در زمان واقعی به ثبت برساند، بنابراین داده های بزرگ در مقیاس هوشمند اندازه گیری می شود. داده های بزرگ مقیاس هوشمند فرصت های جدیدی برای پیش بینی بار الکتریکی، کشف عادت ها و مدیریت تقاضا ارائه داده است. با این حال، ابعاد بزرگ و داده های بزرگ در مقیاس هوشمند عظیم نه تنها فشار زیادی را بر خطوط انتقال داده ایجاد می کند، بلکه هزینه های ذخیره سازی زیادی را در مراکز داده نیز به همراه می آورد. بنابراین، برای کاهش فشار انتقال و ارتفاع محل ذخیره سازی، برای بهبود راندمان استخراج داده ها، و به اين ترتيب ظرفیت های تحقق هوشمند داده های بزرگ 130 سانتی متری است. مقاله پیش رو یک مطالعه جامع در مورد تکنیک های فشرده سازی داده های بزرگ هوشمند را ارائه می دهد. توسعه شبکه های هوشمند و خصوصیات و چالش های کاربرد داده های بزرگ الکتریکی ابتدا معرفی شده و سپس تجزیه و تحلیل ویژگی ها و مزایای داده های بزرگ مقیاس بزرگ انجام می پذیرد. در نهایت، این مطالعه بر روی روش های فشرده سازی اطلاعات بالقوه برای داده های بزرگ هوشمند تمرکز می کند و روش های ارزیابی فشرده سازی داده های مقیاس هوشمند را مورد بحث قرار می دهد.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

26,000 تومان