بازاریابی موبایل، شبکه اجتماعی و دیجیتال (DSMM) در صنعت خرید: نیاز به دسته بندی مشتریان وجود دارد؟ شواهد تجربی از لهستان و آلمان

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Digital, Social Media, and Mobile Marketing (DSMM) | Industrial buying | B2B marketing | Systematic literature review | Quantitative study
عنوان فارسی :

بازاریابی موبایل، شبکه اجتماعی و دیجیتال (DSMM) در صنعت خرید: نیاز به دسته بندی مشتریان وجود دارد؟ شواهد تجربی از لهستان و آلمان

عنوان انگلیسی :

Digital, Social Media, and Mobile Marketing in industrial buying: Still in need of customer segmentation? Empirical evidence from Poland and Germany

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019850117303851

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها :

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Digital, Social Media, and Mobile Marketing (DSMM) | Industrial buying | B2B marketing | Systematic literature review | Quantitative study

عنوان فارسی : بازاریابی موبایل، شبکه اجتماعی و دیجیتال (DSMM) در صنعت خرید: نیاز به دسته بندی مشتریان وجود دارد؟ شواهد تجربی از لهستان و آلمان

عنوان انگلیسی : Digital, Social Media, and Mobile Marketing in industrial buying: Still in need of customer segmentation? Empirical evidence from Poland and Germany

لینک مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019850117303851


28,000 تومانچکیده انگلیسی
This study investigates the necessity of customer segmentation in industrial buying regarding Digital, Social Media, and Mobile Marketing (DSMM) from the perspective of a German sensor supplier. First, we conduct a systematic literature review, extracting 37 articles in which our team of researchers jointly with a team of sales representatives of the supplier identify five changes in information behavior associated to customer segmentation: Increasing requirements for information, increasing number of sources, increasing information demands regarding data security and use of mobile devices as well as social media in industrial buying. Thereupon, we address the research question with an empirical study. Our sample includes 139 industrial enterprises from Poland and Germany, which purchase sensor technology from a common German supplier. We test the impact of the buying frequency, the function of the person buying, the industry sector and the country of origin on the perception of the five developments identified in our literature review related to DSMM. Based on these findings, we derive strategies for customer segmentation associated to DSMM in industrial buying.

چکیده فارسی
این مطالعه نیاز به طبقه بندی مشتریان را در صنعت خرید براساس بازاریابی موبایل، شبکه اجتماعی و دیجیتال از دیدگاه یک تامین کننده آلمانی مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا، ما یک سیستم بازبینی کارهای قبلی را ایجاد کردیم، 37 مقاله توسط تیم ما با همراهی تیم فروشی که توسط تامین کننده معرفی شده بود استخراج شد. این تیم 5 تغییر را در رفتار اطلاعات مربوط به طبقه بندی مصرف کننده ها معرفی شد: افزایش نیاز برای اطلاعات، افزایش تعداد منابع، افزایش نیازهای مربوط به امنیت داده و استفاده از دستگاه های موبایل به موازات شبکه های اجتماعی در صنعت خرید. به این ترتیب، ما به سوالات تحقیق با یک مطالعه تجربی پاسخ دادیم. نمونه ما شامل 139 شرکت صنعتی از لهستان و آلمان بودند که تکنولوژی سنسور را از یک تامین کننده مطرح آلمانی خریداری کرده اند. ما میزان تاثیر فرکانس فروش، عملکرد شخص خریدار، بخش صنعتی و مبدا در درک پنج تحول معرفی شده در بررسی کارهای گذشته مربوط به DSMM که توسط ما انجام شده بود مشخص شده است. بر اساس این یافته ها، استراتژی هایی را برای تقسیم بندی مشتری در ارتباط با DSMM در خرید صنعتی استخراج می کنیم.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

28,000 تومان