دانلود مقاله عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین : نقش میانجیگری نیت و قصد از خرید

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
92
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Subjective Norm Perceived Usefulness Purchase Intention Online Shopping Behavior University
عنوان فارسی :

عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین : نقش میانجیگری نیت و قصد از خرید

عنوان انگلیسی :

Factors Influencing Online Shopping Behavior: The Mediating Role of Purchase Intention

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116000502

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 92

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Subjective Norm Perceived Usefulness Purchase Intention Online Shopping Behavior University

عنوان فارسی : عوامل موثر بر رفتار خرید آنلاین : نقش میانجیگری نیت و قصد از خرید

عنوان انگلیسی : Factors Influencing Online Shopping Behavior: The Mediating Role of Purchase Intention

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116000502


29,000 تومانچکیده انگلیسی
Internet shopping is a phenomena that is growing rapidly nowadays. A peep into the exponential growth of the main players in this industry indicates there is still a large reservoir of market potential for e-commerce. The conveniency of online shopping rendering it an emerging trend among consumers, especially the Gen Y. The prevalence of online shopping has raised the interest of the retailers to focus on this area. Therefore, this study was to determine the relationship between subjective norm, perceived usefulness and online shopping behavior while mediated by purchase intention. University students aged between 18 and 34 that currently pursuing their studies in University Malaysia Perlis were selected as the subject of analysis. 662 out of 800 sets of questionnaires distributed were valid for coding, analyzing and testing the hypothesis. Collected data were then analyzed using SPSS version 18.0 and AMOS version 16.0. Structural Equation Modeling to examine the model fits and hypothesis testing. The conclusion can be depicted that subjective norm and perceived usefulness significant positively influence online purchase intention but subjective norm insignificant influence shopping behavior in a negative way. It is interesting to note that perceived usefulness also insignificantly influence online shopping behavior. Finding also revealed that purchase intention significant positively influence online shopping behavior. For future research, sample from working adults and other variables that related to online shopping were to be included to minimise sampling bias.

چکیده فارسی
امروزه خرید اینترنتی یک پدیده ای است که به سرعت در حال رشد است . نیم نگاهی به رشد نمایی بازیگران اصلی در این صنعت نشان می دهد که هنوز هم ذخیره زیادی از پتانسیل بازار برای تجارت الکترونیکی وجود دارد . راحتی خرید آنلاین بعنوان یک روند نوظهور در میان مصرف کنندگان بویژه افراد با ژن Y تعبیر می شود .رواج خرید اینترنتی باعث افرایش توجه خرده فروشان جهت تمرکز روی این بخش گردیده است . بنابراین ، این مطالعه برای تعیین رابطه بین اصل دهنی و درونی ، مفید بودن درک شده و رفتار خرید آنلاین انجام شد در حالیکه با نیت خرید میانجی شود . دانشجویان دانشگاه در محدوده سنی 18 تا 34 سال که در حال پیگیری مطالعاتشان در دانشگاه پرلیس مالزی هستند بعنوان موضوع تجزیه و تحلیل انتخاب شدند . 662 مجموعه پرسشنامه از بین 800 تا از نظر اعتبار کدگذاری ، تجزیه وتحلیل و آزمایش فرضیه توزیع شدند. داده های جمع آوری شده سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و نرم افزار AMOS نسخه 16 تجریه وتحلیل شدند . مدل بندی معادله ساختاری برای بررسی برازش مدل و آزمایش فرضیه انجام شد . نتیجه می تواند نمایش دهد که اصل ذهنی و درونی و سودمندی ادراکی به طوز مثبت و قابل توجه بر نیت خرید آنلاین تاثیر دارد اما اصل ذهنی و درونی به روشی منفی و غیر قابل توجه بر رفتارخرید موثر است . جالب توجه این است که اشاره کنیم به اینکه سودمندی ادراکی به طور غیر قابل توجهی بر رفتارخرید آنلاین موثر است . یافته ها همچنین نشان داد که نیت خرید به طور مثبت بر رفتار خرید آنلاین موثر است . برای تحقیق آتی ، نمونه ای از بزگسالان در حال کار ،و دیگرمتغیرهایی که با خرید آنلاین مرتبط هستند برای به حداقل رساندن انحراف نمونه گیری لحاظ می شوند .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

29,000 تومان