دانلود ترجمه مقاله چگونگی تاثیر بازخورد چهره به چهره برارزیابی درآمد مهمان از تغییر در همکاری تولید یا شکل دهی تجربیات مهمان

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
57
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Co-production Face-to-face feedback Consumer outcome evaluation Self-presentation Experiments
عنوان فارسی :

چگونگی تاثیر بازخورد چهره به چهره برارزیابی درآمد مهمان از تغییر در همکاری تولید یا شکل دهی تجربیات مهمان

عنوان انگلیسی :

How face-to-face feedback influences guest outcome evaluation of co-production: Changing or shaping guest experiences?

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616301131

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 57

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Co-production Face-to-face feedback Consumer outcome evaluation Self-presentation Experiments

عنوان فارسی : چگونگی تاثیر بازخورد چهره به چهره برارزیابی درآمد مهمان از تغییر در همکاری تولید یا شکل دهی تجربیات مهمان

عنوان انگلیسی : How face-to-face feedback influences guest outcome evaluation of co-production: Changing or shaping guest experiences?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616301131


24,000 تومانچکیده انگلیسی
Recent studies of the co-production process have indicated that written feedback influences consumer satisfaction with their own self-production This study investigated whether the use of more direct face-to-face feedback might further increase guest satisfaction with own self-production when involved in food and drink preparation activities. Two experiments were conducted to compare two different types of verbal feedback. One was relatively neutral while the second one was more enthusiastic. The latter was more significantly appreciated, and it reinforced the attractiveness of verbal over written feedback. The experiments were designed based on the self-presentation theory. The ways in which respondents in two experiments presented themselves is also discussed.

چکیده فارسی
مطالعات اخیر در زمینه فرایند تولید مشترک نشان داده است که بازخورد مکتوب بر رضایت مصرف کننده از تولید خودی اثر میگذارد . این مطالعه بررسی کرد که استفاده از بازخوردهای بیشتر چهره به چهره ممکن است رضایت مشتری از تولید خودی را افزایش دهد هرگاه مستلزم فعالیتهای آماده سازی غذا و نوشیدنی باشد . دو آزمایش برای مقایسه دو نوع متفاوت بازخورد کلامی انجام شدند . یکی از این آزمایشها نسبتا" خنثی بود در حالیکه آزمایش دوم پورشورتر بود . دومی بیشتر قابل توجه بود و موجب تقویت جذابیت کلامی بر بازخورد کتبی شد. ازمایشات بر اساس نظریه خود نمایشی طراحی شد . روشهایی که پاسخ دهندگان در دو آزمایش خودشان را نشان می دادند مورد بحث واقع شد .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

24,000 تومان