دانلود ترجمه مقاله “وانمود نکن که دوستم باشی” وقتی که یک سبک ارتباط نشان تجاری غیر رسمی در رسانه اجتماعی نتیجه معکوس می گیرد.

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
66
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Social media Communication style Informal Brand familiarity Brand trust Consumer-brand relationships
عنوان فارسی :

" وانمود نکن که دوستم باشی "وقتی که یک سبک ارتباط نشان تجاری غیر رسمی در رسانه اجتماعی نتیجه معکوس می گیرد.

عنوان انگلیسی :

“Don't pretend to be my friend!” When an informal brand communication style backfires on social media

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317300255

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 66

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Social media Communication style Informal Brand familiarity Brand trust Consumer-brand relationships

عنوان فارسی : " وانمود نکن که دوستم باشی "وقتی که یک سبک ارتباط نشان تجاری غیر رسمی در رسانه اجتماعی نتیجه معکوس می گیرد.

عنوان انگلیسی : “Don't pretend to be my friend!” When an informal brand communication style backfires on social media

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317300255


29,000 تومانچکیده انگلیسی
Social media are now essential platforms for marketing communications, and the volume of consumer-brand interactions on these platforms is exploding. Even so, it remains unclear how brands should communicate with consumers to foster relationships and, in particular, to gain their trust. A fundamental decision in this regard is the choice of a communication style, specifically, whether an informal or a formal style should be used in social media communications. In this paper, we investigate how adopting an informal (vs. formal) communication style affects brand trust and demonstrate that using an informal style can either have a positive or negative effect on brand trust, depending on whether consumers are familiar with the brand or not. We further show that these effects occur because consumers expect brands to behave according to social norms, such that the use of an informal style is perceived to be appropriate for familiar brands and inappropriate for unfamiliar ones.

چکیده فارسی
در حال حاضر رسانه اجتماعی پایگاههایی برای ارتباطات بازاریابی هستند و حجم تعاملات مصرف کننده - برند تجاری روی این پایگاهها در حال انفجار است . هنوز ، معلوم نیست که چگونه نشانهای تجاری باید با مصرف کنندگان برای ترویج روابط ارتباط برقرار نمایند بویژه برای بدست آوردن اعتماد . یک تصمیم اصولی در این رابطه عبارتست از انتخاب یک سبک ارتباطی ، مخصوصا اینکه آیا یک سبک غیررسمی و رسمی بایستی در ارتباطات رسانه اجتماعی استفاده شود یا خیر. در این مقاله ، بررسی می کنیم که چگونه پذیرش یک سبک ارتباطی غیر رسمی (در مقابل رسمی ) بر اعتماد برند اثر می گذارد ونشان می دهد که با استفاده از یک سبک غیررسمی می توان تاثیری مثبت یا منفی روی اعتماد برند داشت بسته به اینکه مصرف کنندگان با برند آشنا هستند یا خیر .بیشتر نشان می دهیم که این اثرات رخ می دهند زیرا مصرف کنندگان از برنده انتظار دارند طبق نرمهای اجتماعی رفتارنمایند ، به طوری که استفاده از یک سبک غیررسمی برای برندهای آشنا مناسب بوده و برای برندها ی ناآشنا نامناسب درک می شود .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

29,000 تومان