دانلود ترجمه مقاله ادغام ERP کلان داده و تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA)

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Business analytics | ERP | Big data | Maturity model | Portfolio perspective | Sustainable competitive advantages
عنوان فارسی :

ادغام ERP کلان داده و تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA)

عنوان انگلیسی :

Integration of big-data ERP and business analytics (BA)

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047831018300221

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها :

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Business analytics | ERP | Big data | Maturity model | Portfolio perspective | Sustainable competitive advantages

عنوان فارسی : ادغام ERP کلان داده و تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA)

عنوان انگلیسی : Integration of big-data ERP and business analytics (BA)

لینک مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047831018300221


26,000 تومان


فهرست مطالب
1. Introduction 2. The big-data ERP-BA integration –SIST model 3. Technology integration for the big-data ERP-BA integration (SIST) 4. A maturity model of the big-data ERP-BA integration 5. Integration of the big-data ERP and BA: A portfolio perspective 6. Sustainable competitive advantages 7. Conclusion

چکیده انگلیسی
Technology advancements in cloud computing, big data systems, No-SQL database, cognitive systems, deep learning, and other artifcial intelligence techniques make the integration of traditional ERP transaction data and big data streaming from various social media platforms and Internet of Things (IOTs) into a unifed analytics system not only feasible but also inevitable. Two steps are prominent for this integration. The frst, coined as forming the big-data ERP, is the integration of traditional ERP transaction data and the big data and the second is to integrate the big-data ERP with business analytics (BA). As ERP implementers and BA users are facing various challenges, managers responsible for this big-data ERP-BA integration are also seriously challenged. To help them deal with these challenges, we develop the SIST model (including Strategic alignment, Intellectual and Social capital integration, and Technology integration) and propose that this integration is an evolving portfolio with various maturity levels for different business functions, likely leading to sustainable competitive advantages.

چکیده فارسی
پیشرفت های فن آوری در محاسبات ابری، سیستم های کلان داده ، پایگاه داده بدون SQL، سیستم های شناختی، یادگیری عمیق و سایر تکنیک های هوش مصنوعی باعث یکپارچگی داده های تراکنشی ERP سنتی و جریان کلان داده از سیستم های مختلف رسانه های اجتماعی و اینترنت اشیا (IOTs) به سیستم تجزیه و تحلیل یکپارچه نه تنها قابل اجرا، بلکه اجتناب ناپذیر هستند. دو مرحله برای این ادغام برجسته شده است. نخست اینکه ERP کلان داده باعث ادغام داده های تراکنش های سنتی ERP و کلان داده ها شده است و دوم، باعث ادغام ERP کلان داده ها با فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA) شده است. همانطور که پیاده کنندگان سیستم ERP و کاربران BA با چالش های مختلف مواجه هستند، مدیران مسئول ادغام ERP-BA کلان داده نیز به طور جدی به چالش کشیده می شوند. برای کمک به آنها برای مقابله با این چالش ها، ما مدل SIST (هماهنگی استراتژیک، ادغام سرمایه فکری و اجتماعی و ادغام فناوری) را توسعه می دهیم و پیشنهاد می کنیم که این ادغام یک پروژۀ تکاملی با سطوح مختلف بلوغ برای عملکرد های مختلف کسب و کار است که احتمالا منجر به پایداری مزایای رقابتی می شود.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

26,000 تومان