دانلود ترجمه مقاله رهبران درباره فرهنگ سازمانی چه چیزی را باید بدانند

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Organizational culture Culture building Organizational leadership Organizational values Leadership influence
عنوان فارسی :

رهبران درباره فرهنگ سازمانی چه چیزی را باید بدانند

عنوان انگلیسی :

What leaders need to know about organizational culture

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681317300113

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Organizational culture Culture building Organizational leadership Organizational values Leadership influence

عنوان فارسی : رهبران درباره فرهنگ سازمانی چه چیزی را باید بدانند

عنوان انگلیسی : What leaders need to know about organizational culture

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681317300113


27,000 تومانچکیده انگلیسی
A major factor in the success of an organization is its culture. Organizational culture can significantly influence the performance and effectiveness of a company; the morale and productivity of its employees; and its ability to attract, motivate, and retain talented people. Unfortunately, many leaders are either unaware of the significant impact culture can have, are aware but overwhelmed by the extensive and sometimes conflicting information available on culture, or are not well informed about how to build and sustain cultures effectively. This article integrates the most consistent findings that leaders need to know about culture and what they can do to build strong, successful cultures that bring out the best in people. Developing organizational culture requires far more than talk about culture and emphasis on its importance. In order to achieve the best results, culture development requires leaders who see it as one of their key tasks and who understand the importance of aligning organization strategies and decision making with cultural ideals.

چکیده فارسی
یکی از عوامل مهم در موفقیت یک سازمان ، فرهنگ آن سازمان است . فرهنگ سازمانی می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد و اثربخشی یک شرکت ، روحیه و بهره وری کارکنان آن ، و قابلیت جذب ، ایجادانگیزه و حفظ افراد با استعداد اثر می گذارد . متاسفانه ، بسیاری از رهبران یا از تاثیر مهم فرهنگ آگاهی ندارند و یا اینکه آگاه هستند اما با اطلاعات گسترده و گاه متضاد موجود در فرهنگ غافلگیر می شوند و یا به خوبی از نحوه ساخت وحفظ فرهنگ ها به طور موثر مطلع نیستند . این مقاله سازنده ترین یافته هایی که رهبران در باره فرهنگ نیاز هستبدانند و آنچه که آنها می توانند برای ایجاد فرهنگهای قوی و موفقیت آمیز در میان مردم به بهترین شکل انجام دهند را ادغام می کند . فرهنگ سازمانی در حال توسعه به چیزی بیشتر از آنچه که درباره فرهنگ و تاکید بر اهمیت آن صحبت می شود نیاز دارد . برای دستیابی بهترین نتایج ، توسعه فرهنگ به رهبرانی نیاز دارد که آنرا بصورت یکی از کارهای کلیدی خود می دانند و کسانی که اهمیت هماهنگ کردن راهبردهای سازمان و تصمیم گیری با ارمانهای فرهنگی را درک می کنند .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

27,000 تومان