دانلود ترجمه مقاله چگونه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد جاری موجب تحریک اهداف راهبردی در بازارهای بین المللی می شود

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
125
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Strategic intentions Marketing capabilities Market performance Cost efficiency Differentiation Competitive intensity International marketing Performance feedback Exporting
عنوان فارسی :

چگونه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد جاری موجب تحریک نیات راهبردی در بازارهای بین المللی می شود.

عنوان انگلیسی :

How marketing capabilities and current performance drive strategic intentions in international markets

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850117301207

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 125

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Strategic intentions Marketing capabilities Market performance Cost efficiency Differentiation Competitive intensity International marketing Performance feedback Exporting

عنوان فارسی : چگونه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد جاری موجب تحریک نیات راهبردی در بازارهای بین المللی می شود.

عنوان انگلیسی : How marketing capabilities and current performance drive strategic intentions in international markets

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850117301207


29,000 تومانچکیده انگلیسی
Drawing from two strategic views of the firm—the capability-based view and performance-feedback theory—this study examines the role of both marketing capabilities and current market performance as potential influencers of two key aspects of the intended future competitive strategy of firms operating in international markets: efficiency and marketing differentiation. Hypotheses are developed and tested in a survey of a sample of British exporting manufacturers. The findings are supportive of a more prominent role of marketing capabilities over recent market performance on future strategic intentions in export markets. Additional analyses of firms with an already established market position reveal a clear effect of informational capability on marketing differentiation and of product development capability and current market performance on efficiency intentions. We also find that target international market competitive intensity is a direct driver of efficiency-related but not differentiation-related strategic intentions.

چکیده فارسی
از دو دیدگاه راهبردی شرکت – دیدگاه مبتنی بر قابلیت و نظریه بازخورد عملکرد – این مطالعه نقش هردو قابلیت بازاریابی وعملکرد جاری بازار بعنوان اثرگذارهای بالقوه دو جنبه کلیدی راهبرد رقابتی آتی شرکتهای فعال در بازارهای بین المللی را بررسی می کند : تفکیک کارایی و بازاریابی . فرضیه ها در یک بررسی از یک نمونه تولیدکنندگان صادراتی بریتانیایی توسعه و آزمایش می شوند. یافته ها حامی نقش برحسته تر قابلیتهای عملکرد اخیر بازار روی نیات راهبردی آتی در بازارهای صادرات هستند. آنالیزهای اضافی شرکتها نسبت به یک موقعیت ایجادشده بازار نشان دهنده تاثیر واضح قابلیت اطلاعاتی بر تفکیک بازاریابی و قابلیت توسعه محصول و عملکرد جاری بازار براهداف راندمانی هستند . همچنین درمی یابیم که شدت رقابت بازار بین المللی هدف یک محرک مستقیم نیات راهبردی مرتبز با کارایی و نه تفکیک هستند.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

29,000 تومان