مقالات

دانلود ترجمه مقاله معنای دانش و مدیریت در مهندسی نیازها

قیمت: 32000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

دانلود ترجمه مقاله دسته بندی و رقابت

سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 29

دانلود ترجمه مقاله نظریه گزینه های واقعی در مدیریت استراتژیک

قیمت: 44000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22

تئوری ثبت ارزش: یک بررسی مدیریت استراتژیک

سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 25

دانلود ترجمه مقاله قابلیت های پویای شرکت های چند ملیتی

قیمت: 34000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14