مقالات

1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه R&D

قیمت: 29000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله وضوح خود آموزی : بررسی نقش آن در رفتار مصرف کننده

قیمت: 29000
سال انتشار : 2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12