مقالات

1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله وضوح خود آموزی : بررسی نقش آن در رفتار مصرف کننده

قیمت: 29000
سال انتشار : 2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12
omicsonline

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کسب و کار براساس ارزش دارایی جایگزین

قیمت: 24000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6